Hopp til innhold

Om Oppland Skikrets

Administrasjon

Ellie Lein adm.sjef  977 71 953 ellie.lein@skiforbundet.no
Marianne Myklebust skiklubbutvikler 908 32 223 marianne.myklebust@skiforbundet.no

Post- og besøksadresse:
Idrettens Hus, Kleivbakken 9, 2618 Lillehammer

Fakturainformajon:
Digitalt til oppland.skikrets@skiforbundet.no eller via EHF, org.nr. 985 918 996

Skikretsstyret 2023-25

Styreleder Kjetil Dahlen 959 96 069 kjetid@gmail.com
Nestleder Elin S. Kjeldsberg 958 20 208 elinskjeld@hotmail.com
Medlem Jon Monshaugen 450 13 085 jon-mon@online.no
Medlem Sigrid Snuggerud 995 38 845 sigrid_98@hotmail.com
Varamedlem Jostein Fuglerud 995 81 254 Jostein@opc.as 
Varamedlem Ronja Håkenstad Evertsen 484 61 855 ronjahe@hotmail.no
Leder Langrennskomiteen Torbjørn Broks Pettersen 911 56 471 broksern@gmail.com
Leder Alpinkomiteen Jørn Tore Linberg  400 01 050 jorn.tore.linberg@innlandetfylke.no
Leder Hopp-/Kombinertkomiteen May Kristin Lønseth 482 65 132 maloen@online.no
Leder Freestylekomiteen Torger Fenstad 917 54 345 tfenstad@gmail.com

Alpinkomiteen
Freestylekomiteen
Hopp- og kombinertkomiteen
Langrennskomiteen

Telemarkkomiteen ble vedtatt innlemmet i Alpinkomiteen på Skikretstinget 2019.

Valgkomite

Leder Jan-Arne Lønseth Lensbygda Sportsklubb
Medlem Pernilla Egedius Vind IL
Medlem Astrid Nyquist Øystre Slidre IL
Varamedlem Tormod Bjerke Follebu Skiklubb

Kontrollutvalg

Medlem Olav Olstad Vestringen IL
Medlem Tor Ulsaker Ødegaard Nordre Land IL
Varamedlem Jan Arild Berg Etnedal Skilag
Varamedlem Marit Berntsen Nordre Land IL

Anleggskomite

Leder Sigrid Snuggerud Gjøvik Skiklubb
 Langrenn Torbjørn Broks Pettersen Øyer-Tretten IF
Freestyle/alpint Torger Fenstad Gausdal Skilag

Klubber

Alle klubber

Langrenn    Alpint   Hopp   Kombinert      Freestyle   Telemark

Oppland Skikrets består av alle idrettslag innen skikretsens grenser som er medlem av NSF. Alle idrettslag i kretsen plikter å overholde NIFs, NSFs og skikretsens lover, sikkerhetsforskrifter og bestemmelser.

Gjennom Norges Skiforbund er skikretsen et organisasjonsledd innen Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF), og underlagt NIFs og NSFs lov og bestemmelser.

Skikretsen er den faglige myndighet under NSF innen skikretsens grenser.

Formål

Oppland Skikrets' formål er å arbeide for skiidrettens utvikling innen kretsen og å fremme samarbeidet med idrettslagene. Den skal bistå Norges Skiforbund (NSF) i alle spørsmål som gjelder skiidretten innen kretsen.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

NIF-EPI02, 02