Hopp til innhold

Om skikretsen

Administrasjon

Ellie Lein adm.sjef  977 71 953 ellie.lein@skiforbundet.no
Silje Knox skiutvikler  456 94 119 silje.knox@skiforbundet.no

Post- og besøksadresse:
Idrettens Hus, Kleivbakken 9, 2618 Lillehammer

Skikretsstyret 2019-21

Konst. styreleder Kjetil Dahlen 959 96 069 kjetil.dahlen@vegvesen.no
Konst. nestleder Anne Karen Olsen 909 32 166 olsen.annekaren@gmail.com
Medlem Pål Vist 995 86 773 pal.vist@nammo.com
Medlem Sigrid Snuggerud 995 38 845 sigrid_98@hotmail.com
Varamedlem Espen Moltubakk 414 24 035 espen.moltubakk@gmail.com
Leder Langrennskomiteen Torbjørn Broks Pettersen 911 56 471 broksern@gmail.com
Leder Alpinkomiteen Ole Kristian Kirkerud 900 49 191 kkirker@online.no
Leder Hopp-/Kombinertkomiteen May Kristin Lønseth 482 65 132 maloen@online.no
Leder Freestylekomiteen Torger Fenstad 917 54 345 tfenstad@gmail.com

Alpinkomiteen
Freestylekomiteen
Hopp- og kombinertkomiteen
Langrennskomiteen

Telemarkkomiteen ble vedtatt innlemmet i Alpinkomiteen på Skikretstinget 2019.

Valgkomite

Leder Boye Skøre Vang IL boyeskor@bbnett.no
Medlem Lars Håvard Meli Svea Skilag meli@hadelandhelse.no
Medlem Jørn Bekkelund Søre Ål IL teddyjorn@hotmail.com
Varamedlem Marianne Sletten Sel IL masletten@outlook.com

Kontrollkomite

Medlem Olav Olstad Vestringen IL ololstad@bbnett.no
Medlem Tor Ulsaker Ødegaard Nordre Land IL todegaar@bbnett.no
Varamedlem Jan Arild Berg Etnedal Skilag jan.aril.berg@etnedal.kommune.no
Varamedlem Marit Berntsen Nordre Land IL marit.berntsen@icloud.com

Anleggskomite

 Leder/hopp og kombinert Kjetil Dahlen Søre Ål IL kjetil.dahlen@vegvesen.no
 Langrenn Torbjørn Broks Pettersen Øyer-Tretten IF broksern@gmail.com
 Freestyle/alpint Torger Fenstad Gausdal Skilag tfenstad@gmail.com

Klubber

Alle klubber

Langrenn    Alpint   Hopp   Kombinert    Freestyle   Telemark

Oppland Skikrets består av alle idrettslag innen skikretsens grenser som er medlem av NSF. Alle idrettslag i kretsen plikter å overholde NIFs, NSFs og skikretsens lover, sikkerhetsforskrifter og bestemmelser.

Gjennom Norges Skiforbund er skikretsen et organisasjonsledd innen Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF), og underlagt NIFs og NSFs lov og bestemmelser.

Skikretsen er den faglige myndighet under NSF innen skikretsens grenser.

Formål

Oppland Skikrets' formål er å arbeide for skiidrettens utvikling innen kretsen og å fremme samarbeidet med idrettslagene. Den skal bistå Norges Skiforbund (NSF) i alle spørsmål som gjelder skiidretten innen kretsen.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

NIF-EPI01, 01
NTB