Hopp til innhold

Om skikretsen

Administrasjon

Ellie Lein adm.sjef 977 71 953 ellie.lein@skiforbundet.no
Jo Mork skiutvikler 990 14 838 jo.mork@skiforbundet.no
Martin Galleberg kompetanse 94138191 martin.galleberg@skiforbundet.no

Postadresse:
Fakkelgården, 2624 LILLEHAMMER

Besøksadresse:
Idrettens Hus, Fakkelgården, Vormstuguvegen, 2624 LILLEHAMMER

Kretsstyre 2015-17

Leder Marit Roland Udnæs 986 78 361 marit.roland.udnas@hil.no
Nestleder Audun Skattebo 900 30 720 audun.skattebo@gmail.com
Medlem
anlegg
Fred Arne Hessen 990 97 603 fredarne.hessen@hvskd.no
Medlem
integrering
Ragnvald Steile 908 86 773 ragnvalds@gmail.com
Medlem Sandra Alise Lyngstad 909 42 761 saly@ntg.no
Medlem Goro Rykhus 988 85 234 goro@rykhus.com
Leder Langrennskomiteen Torbjørn Broks Pettersen 911 56 471 broksern@gmail.com
Leder Alpinkomiteen Pål Vist 995 86 773 paal.vist@wuerthindustri.no
Leder Hoppkomiteen Linda Svendsrud 959 49 294 svendsrud.linda@gmail.com
Leder Kombinertkomiteen Kjetil Dahlen 959 96 069 kjetil.dahlen@vegvesen.no
Leder Telemarkskomiteen Boye Skøre 917 23 542 boyeskor@bbnett.no
Leder Freestylekomiteen Torger Fenstad 917 54 345 idrett@skeikampen.no

Alpinkomiteen
Freestylekomiteen
Hopp- og kombinertkomiteen
Langrennskomiteen
Telemarkkomiteen

Valgkomite

Leder Kjell Arne Steira Lillehammer Skiklub kjellarne.steira@ntg.no
Medlem Grethe Laeskogen Raufoss IL hopp grethe.naess@vegvesen.no
Medlem May Brit Støve Peer Gynt Alpint may.brit.stove@peergynt.no
Varamedlem Gro Jensen Svea Skilag gro.j1s1@gmail.com

Kontrollkomite

Medlem Olav Olstad Vestringen IL ololstad@bbnett.no
Medlem Tor Ulsaker Ødegaard Nordre Land IL todegaar@bbnett.no
Varamedlem Jan Arild Berg Etnedal Skilag jan.aril.berg@etnedal.kommune.no
Varamedlem Marit Stensvold Berntsen Nordre Land IL marit@nilsonrevisjon.no

Anleggskomite

 Leder/alpint Fred Arne Hessen Dombås IL fredarne.hessen@hvskd.no 
 Langrenn Torbjørn Broks Pettersen Øyer-Tretten IF broksern@gmail.com
 Hopp/kombinert Kjetil Dahlen Søre Ål IL kjetil.dahlen@vegvesen.no
 Telemark Boye Skøre Vang IL boyeskor@bbnett.no
 Freestyle Stein Ove Kvatningen Dombås IL skvatningen@mil.no

Klubber

Alle klubber

Langrenn    Alpint   Hopp   Kombinert    Freestyle   Telemark

Oppland Skikrets består av alle idrettslag innen skikretsens grenser som er medlem av NSF. Alle idrettslag i kretsen plikter å overholde NIFs, NSFs og skikretsens lover, sikkerhetsforskrifter og bestemmelser.

Gjennom Norges Skiforbund er skikretsen et organisasjonsledd innen Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF), og underlagt NIFs og NSFs lov og bestemmelser.

Skikretsen er den faglige myndighet under NSF innen skikretsens grenser.

Formål

Oppland Skikrets' formål er å arbeide for skiidrettens utvikling innen kretsen og å fremme samarbeidet med idrettslagene. Den skal bistå Norges Skiforbund (NSF) i alle spørsmål som gjelder skiidretten innen kretsen.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.