Hopp til innhold

Om skikretsen

Administrasjon

Ellie Lein adm.sjef 977 71 953 ellie.lein@skiforbundet.no
Silje Knox skiutvikler 456 94 119 silje.knox@skiforbundet.no
Jo Mork   990 14 838  jo.mork@skiforbundet.no

Post- og besøksadresse:
Idrettens Hus, Kleivbakken 9, 2618 Lillehammer

 

Skikretsstyret 2017-19

Leder Audun Skattebo 900 30 720 audun.skattebo@gmail.com
Nestleder Trine Sommerfelt Stenberg 404 07 029

trinesommerfeltstenberg@gmail.com

Medlem, anlegg Kjetil Dahlen 959 96 069 kjetil.dahlen@vegvesen.no
Medlem, integrering og kompetanse Marit Roland 986 78 361 marit.roland.udnaes@inn.no
Medlem, kompetanse Sandra Alise Lyngstad 909 42 761 saly@ntg.no
Medlem, ung Kristian Aleksander Vist 988 85 234 kristian.aleksander.vist@gmail.com
Leder Langrennskomiteen Torbjørn Broks Pettersen 911 56 471 broksern@gmail.com
Leder Alpinkomiteen Ole Kristian Kirkerud 900 49 191 kkirker@online.no
Leder Hopp-/Kombinertkomiteen Gorm Johansson 955 58 152 gormjo@outlook.com
Leder Telemarkskomiteen Boye Skøre 917 23 542 boyeskor@bbnett.no
Leder Freestylekomiteen Torger Fenstad 917 54 345 tfenstad@gmail.com

Alpinkomiteen
Freestylekomiteen
Hopp- og kombinertkomiteen
Langrennskomiteen
Telemarkkomiteen

Valgkomite

Leder Pål Vist Gjøvik Skiklubb paal.vist@wuerthindustri.no
Medlem Linda Svendsrud Gausdal Skilag svendsrud.linda@outlook.com
Medlem Kristian Nordlunde Follebu Skiklubb kristian@nordlunde.no
Varamedlem Gro Jensen Svea Skilag gro.j1s1@gmail.com

Kontrollkomite

Medlem Olav Olstad Vestringen IL ololstad@bbnett.no
Medlem Tor Ulsaker Ødegaard Nordre Land IL todegaar@bbnett.no
Varamedlem Jan Arild Berg Etnedal Skilag jan.aril.berg@etnedal.kommune.no
Varamedlem Marit Berntsen Nordre Land IL marit.berntsen@icloud.com

Anleggskomite

 Leder/alpint Fred Arne Hessen Dombås IL fredarne.hessen@hvskd.no 
 Langrenn Torbjørn Broks Pettersen Øyer-Tretten IF broksern@gmail.com
 Hopp/kombinert Kjetil Dahlen Søre Ål IL kjetil.dahlen@vegvesen.no
 Telemark Boye Skøre Vang IL boyeskor@bbnett.no
 Freestyle Torger Fenstad Gausdal Skilag tfenstad@gmail.com

Klubber

Alle klubber

Langrenn    Alpint   Hopp   Kombinert    Freestyle   Telemark

Oppland Skikrets består av alle idrettslag innen skikretsens grenser som er medlem av NSF. Alle idrettslag i kretsen plikter å overholde NIFs, NSFs og skikretsens lover, sikkerhetsforskrifter og bestemmelser.

Gjennom Norges Skiforbund er skikretsen et organisasjonsledd innen Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF), og underlagt NIFs og NSFs lov og bestemmelser.

Skikretsen er den faglige myndighet under NSF innen skikretsens grenser.

Formål

Oppland Skikrets' formål er å arbeide for skiidrettens utvikling innen kretsen og å fremme samarbeidet med idrettslagene. Den skal bistå Norges Skiforbund (NSF) i alle spørsmål som gjelder skiidretten innen kretsen.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

NIF-EPI01, 01