Hopp til innhold

Anlegg

Ny anleggsplan for Oppland Skikrets ble lagt fram og godkjent på Skikretstinget 2015. Senere ble revidert versjon godkjent på Skikretstinget 2019.

OSK Anleggsplan, revidert 2019

Kartlegging av skianlegg i Oppland er en viktig del inn i en anleggsplan, da den informasjonen som ligger her, vil være viktig ved alle prioriteringer knyttet til anlegg i årene som kommer. 

Alle skianlegg i Oppland, både store og små, er registrert i en egen oversikt i excel, som Vedlegg 1 til anleggsplanen. Anleggene er sortert pr. gren, hhv. langrenn, alpint og hopp, sjekk fanene nederst i

Vedlegg: Oversikt anlegg Oppland        

Både Anleggsplanen og vedlagte oversikt over anlegg i Oppland er dynamiske, levende dokumenter. Dvs. de vil fortløpende bli revidert ved endringer i data, behov m.m.

Dersom dere noe skal endres eller legges til i oversikten over anlegg, er det fint om dette kan rapporteres inn til leder i Anleggsutvalget, Sigrid Snuggerud, sigrid_98@hotmail.com, mobil 995 38 845.


OSK Anleggsutvalg 
Struktur for anleggsrådgivning og homologering i NSF

 


 

NIF-EPI01, 01