Hopp til innhold

Sakslister og dokumenter

SAKSLISTER OG REFERATER for skistyret 2018 - 2021

03.06.18 Styremøte nr. 1 Referat nr. 1
28:08.18  Styremøte nr. 3 Referat nr. 3
21.09.18 Styremøte nr. 4 Referat nr. 4
19.10.18 Styremøte nr. 5 Referat nr. 5
12.11.18 Styremøte nr. 6 Referat nr. 6
19.11.18 Styremøte Alpin-VM
26.11.18 Styremøte Generalsekretær
14.12.18 Styremøte nr. 7 Referat nr. 7
28.01.19 Styremøte nr. 8 Referat nr. 8
18.03.19 Styremøte nr. 9        Referat nr. 9         
09-10.05 Styremøte nr. 10 Referat nr. 10
14.06.19 Styremøte nr. 11 Referat nr. 11
04.09.19 Styremøte nr. 12 Referat nr. 12     
18.10.19 Styremøte nr. 13    Referat nr. 13
18.11.19 Styremøte nr. 14 Referat nr. 14
13.11.19 Styremøte nr. 15 Referat nr. 15
03.02.20 Styremøte nr. 16  
02.03.20 Ekstraordinært  Referat
27.03.20 Styremøter mars inkl.
Styremøte nr. 17 

Samlet
Referat 
16.04.20 Styremøte nr. 18 Referat
29.04.20 Styremøte nr. 19  Referat
26.05.20 Styremøte nr. 20 Referat
24.06.20 Styremøte nr. 21 Referat 
     


* Risikoutvalgets rapport 15.04.20
Retningslinjer for reise og representasjon
Styreinstruks
Delegerte oppgaver for komité
Grenkomiteinstruks
Etiske retningslinjer for skistyret
* Etiske retningslinjer for skiidretten
* Norges Skiforbunds lov

Årsberetninger

Skipolitisk dokument

 Protokoll Skitinget

Sakslister og referater 2016-2018

nif-epi04, 04
NTB scanpix