Hopp til innhold

Skistyret og komiteer

       

Tilbake

Tove Moe Dyrhaug President tove.dyrhaug@skiforbundet.no 48 18 07 40
Aage Schaanning Visepresident schaanni@online.no  90 52  4312 
Merete Tøndel Styremedlem merete.tondel@icloud.com  95 74 72 88 
Anne Cathrine Enstad Styremedlem annecathrine.enstad@gmail.com  90 78 27 66
Sverre Helno Styremedlem sverre.helno@gmail.com  91 37 35 80 
Sveinung Karlsen Styremedlem sveinung@esrevisjon.no 91 86 60 59
Mari Kvaale Sletvold Styremedlem mari.kvaale.sletvold@gmail.com 40 76 30 25
Ola Evjen Styremedlem (Alpint) ol-ev@online.no 97 65 42 56
Øystein Tamburstuen Styremedlem (Freestyle) otambur@online.no 90 21 24 84
Stine Korsen Styremedlem (Hopp) stine.korsen@skiforbundet.no 920 96 768 
Edgar Fossheim Styremedlem (Kombinert) edgar.fossheim@outlook.com 90 50 78 40
Torbjørn Skogstad Styremedlem (Langrenn) torbjorn.skogstad@skiforbundet.no 90 77 24 25
Isabella Alveberg Styremedlem (Telemark) ialveberg@hotmail.com 957 30 578
Henning Olsbakk Styremedlem (Ansattes repr.) henning.olsbakk@skiforbundet.no 957 45 262
       
Sigrid Snuggerud 1. Varamedlem sigrid.snuggerud@outlook.com 99 53 88 45

Ankeutvalget

 

   

TILBAKE

Per Magne Kristiansen Leder    
Pål Th. Teigen Medlem (frittstående)    
Vegard Ulvang Medlem (langrenn)    
Roar Karlsen Medlem (alpint)    
Jørn Olav Bekkelund Medlem (kombinert)    
Olav Magne Dønnem Medlem (hopp)    
Odd Inge Austevoll Medlem (telemark)    

ETISK KOMITE

Varsling:    

TILBAKE

Karianne Løken Leder    
Fredrik Hald Nestleder    
Siv Jørgensen Medlem    
Fridtjof Rannem  Varamedlem    

Kontrollutvalget

 

   

TILBAKE

Arvid Wisløff Leder    
Pål Angell Bergh Nestleder    
Siri Titland Martinsen Medlem    
Arne Giske Varamedlem    
       

Lov- og påtaleutvalget

 

   

TILBAKE

Andreas Ekker Leder    
Toril Skaflestad Nestleder    
Ruth Schmid Medlem    
Hege Mortensen Varamedlem    
Arne Sandvold  Varamedlem    

Valgkomiteen

 

   

TILBAKE

Espen Utaker  Leder    
Bente-Lill Romøren  Nestleder    
Kirsten Indgjerd Værdal Medlem     
NIF-EPI02, 02