Hopp til innhold

Skistyret og komiteer

       

Tilbake

Tove Moe Dyrhaug President tove.dyrhaug@skiforbundet.no  48 18 07 40
Aage Schaanning Visepresident schaanni@online.no   90 52  4312 
Erik Bruun Styremedlem erik.bruun@vikenfiber.no  90 92 85 42
Anne Cathrine Enstad Styremedlem annecathrine.enstad@gmail.com   90 78 27 66
Kristin Gjertsen Styremedlem kristin.gjertsen@hotmail.com  
Sveinung Karlsen Styremedlem sveinung@esrevisjon.no  91 86 60 59
Sigrid Snuggerud Styremedlem sigrid.snuggerud@outlook.com 99 53 88 45
Ola Evjen Styremedlem (Alpint) ol-ev@online.no  97 65 42 56
Øystein Tamburstuen Styremedlem (Freestyle) otambur@online.no  90 21 24 84
Stine Korsen Styremedlem (Hopp) stine.korsen@skiforbundet.no 920 96 768 
Edgar Fossheim Styremedlem (Kombinert) edgar.fossheim@outlook.com  90 50 78 40
Torbjørn Skogstad Styremedlem (Langrenn) torbjorn.skogstad@skiforbundet.no  90 77 24 25
Rolf Bryn Styremedlem (Telemark) rolf.bryn@nordea.no  90 19 64 76
Marita H. Andresen Styremedlem (Ansattes repr.) marita.andresen@skiforbundet.no  99 23 94 94
       
Pål Angell Bergh 1. Varamedlem pal.angell.bergh@lyse.net  91 55 15 15

Ankeutvalget

 

   

TILBAKE

Per Magne Kristiansen Leder    
Pål Th. Teigen Medlem (frittstående)    
Vegard Ulvang Medlem (langrenn)    
Roar Karlsen Medlem (alpint)    
Jørn Olav Bekkelund Medlem (kombinert)    
Olav Magne Dønnem Medlem (hopp)    
Odd Inge Austevoll Medlem (telemark)    

ETISK KOMITE

Varsling:    

TILBAKE

Hege Mortensen Leder    
Fredrik Hald Nestleder    
Fridtjof Rannem Medlem    
Siv Jørgensen Varamedlem    

Kontrollutvalget

 

   

TILBAKE

Arvid Wisløff Leder    
Arne Giske Nestleder    
Ella Gjølme Berg Medlem    
Turid Krudtå Varamedlem    
Siri Titland Martinsen Varamedlem    

Lov- og påtaleutvalget

 

   

TILBAKE

Andreas Ekker Leder    
Toril Skaflestad Nestleder    
Ruth Schmid Medlem    
Henning Sætre Varamedlem    
Arne Sandvold  Varamedlem    

Valgkomiteen

 

   

TILBAKE

Siri Darell Leder    
Espen Utaker  Nestleder    
Bente-Lill Romøren  Medlem     
NIF-EPI03, 03