Hopp til innhold

Fagstoff Ski

Preppevideo i DartfishTV, med Thomas Roll Andersen

PLANLEGGING AV TRENING

"The planning of training for highly qualified alpine ski racers: The philosophies of expert coaches" Robert C. Reid

"Planlegging av Trening - Trener 4 2011" Robert C. Reid

"Skjema for Treningsplanlegging" Claus J. Ryste og Knut Johan Bere

"Skjema for Treningsregistrering" Claus J. Ryste og Knut Johan Bere

TEKNIKK TRENING METODIKK

"Norsk alpintrener organisasjon om alpin skitreningsmetodikk: Lillehammer Rapporten"  James Major og Bernt Muller

"NAT Bulletin 1994" Einar Witteveen

"Norsk Alpintrenerforening Årboka 1982" Gisle Haavaag med flere

"Rapport fra Alpint Trenerseminar Hemsedal 1980" TKA / Utdanningsutvalget

"Retningslinjer for teknikkarbeid i klubber i Norges, Aldersgrupper 11-16 år" Jørund Li, Einar Witteveen, Arne Olsen, Svein Erik Owesen, Kristoffer Bergenhov, Tor Schetne

"Drill ved Filip Gartner" Referat av Einar Witteveen

"Slalåm" Referat av Einar Witteveen

"What do we have to learn in alpin skiing technique training? Task variation as a crucial point in technique training" Josef Kroell

"Teknikk trening metodikk: Notater fra NSF teknikk seminaret 2007, Forelesningene til F. Gartner og R. Magill"  Robert Reid

"Effektiv bruk av video i trening og forskning" Robert Reid

"Øvelseshefte Alpint: Semesteroppgave, trenerstudiet i alpint, NIH 1996" Geir Søfteland og Øyvind Ytre-Eide

"Treneradferd i alpint:  En obeservasjonsstudie av barne- og ungdomstrenere i Norge" Kasper Sjøstrand

TEKNIKK - MEKANIKK

"Balancing, Falling, and Making the Switch: The Essential Skills of Skiing" Ron LeMaster

"Alpin Svingteknikk: Et Mekanisk Perspektiv" Robert Reid

"Mechanical Interactions of Snow - Skis - Skier" Robert Reid og Christopher Brown

"Alpin Svingteknikk: Vertikal Dynamikk" Robert Reid

Video: "Advantages, challenges, and limits of field studies in biomechanical research"   Robert Reid, Prøveforelesning på doktorgradsdisputa

"Kanting i Slalåm" Robert C. Reid

TEKNIKK - FORSKNING

"Kan en ved hjelp av en 3 dimensjonal kinematisk analyse beskrive tyngdepunktsbanen til SL-løpere nøyaktig nok til å belyse viktige prestasjonskarakteristika til tyngdepunktsbanen?" Tron Moger, Master's Thesis, Norges idrettshøgskole

"Beskrivelse av tyngdepunktets frem/bak dynamikk i slalåm sett opp mot prestasjon ved hjelp av en 3 dimensjonal kinematisk analyse" Håvard Tjørhom, Master's Thesis, Norges idrettshøgskole

Video: "A kinematic and kinetic study of alpine skiing technique in slalom" Robert Reid, Doktorgradsdisputas

"The kinetic characteristics in competitive slalom skiing" Marjaana Laapi, Master's Thesis, Norges idrettshøgskole

"Biomechanical aspects of performance enhancement and injury prevention in alpine ski racing" Jörg Spörri, University of Salzburg

"Turn characteristics of a top world class athlete in Giant Slalom: A case study assessing current performance prediction concepts"   Jörg Spörri, University of Salzburg

"Løperhastighet" Robert C. Reid

"Oppsummering av Vindtunnel resultater høsten 2013" Robert C. Reid

Blink of an eye

Gepa