Hopp til innhold

Løperhastighet

Hvor i svingen øker man hastighet?

Dette er et ofte diskutert tema hvor det finnes mange ulike meninger. Noen mener at det er midt i svingen der komponenten av gravitasjon som virker i fartsretningen er størst. Andre synes at hastighetsøkningen skjer i traversen mellom svinger der den bremsende effekt av ski-snø friksjon er minst. Å vite mer om dette kan gi oss bedre innsikt i ulike tekniske / taktiske tilnærminger. Siden det finnes svært få nøyaktige målinger av løper hastighet, hensikten med denne studien var å beskrive hastighetsendringer av tyngdepunktet i SL.

Se rapporten fra 4th International Congress on Science and Skiing, St. Christoph am Arlberg, Austria, 2007.

I denne studien av 6 Europa Cup løpere (herrer) under en renn simulasjon var det en klar sammenheng mellom hastighetsutviklingen og sving syklus hvor tyngdepunktets hastigheten økte i traversen mellom svinger og bremset i sving fasen. Det er viktig å merke at disse målinger var gjort i medium bratt terreng (ca 20 grader). Til hvilket grad det samme mønsteret skjer i brattere eller flattere terreng er ukjent.

NIF-EPI03, 03
NTBScanpix