Hopp til innhold

Trenerhjørnet

Sport Science avdelingen til Norges Skiforbund alpint

Sommeren 2010 opprettet Norges skiforbund alpint et eget Sport Science avdeling. Hensikten til avdeling er følgende:

  1. Sammen med alpint ledelsen og trener ressurser i Alpin Norge skape et system for langsiktig løper utvikling som er begrunnet i både vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. Sørg for at systemet er person uavhengig og varer over tid.
  2. Gi trenere støtte i implementering av overnevnt system gjennom utdanning; veiledning; og utvikling av rutiner og verktøy.
  3. Vær et koblingspunkt mellom vitenskapelig / forskningsmiljøer og skiforbundet. Kommunisere aktuelle problemstillinger fra trenere til forskningsmiljøer og resultater fra forskning til trenere. Motivere og støtte forskningsmiljøer i arbeid mot problemstillinger knyttet til alpint.
  4. Videreformidling og deling av både vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap til trenere og utøvere over hele Alpin Norge. 

Som en del av punkt 4 skal Sport Science Hjørnet være en arena for veksling av kunnskap og informasjon. Her vil faglig informasjon deles til å skape diskusjon og refleksjon.

Ironman videoliste

nif-epi04, 04