Hopp til innhold

Hedmark Skikrets ting 2021

29.04.21: Utlegging av sakspapirer. 20.05.21 Lagt ut protokoll

Protokoll fra kretstinget

Saksliste med tilhørende sakspapirer:

Hedmark Skikrets ting 2021 - Digitalt på Teams 6. mai kl 1800.

1. ÅPNING
1.1 Godkjenning av de fremmøtte representanter
1.2 Godkjenning av sakliste
1.3 Godkjenning av forretningsorden - Forretningsorden
1.4 Valg av dirigent
1.5 Valg av sekretær
1.6 Valg av representanter (2) til å underskrive protokollen
1.7 Valg av tellekorps (3 medl)

2. HEDMARK SKIKRETS Beretning 2019-2020 
Beretning 19-20
 - Rapport Alpint - Rapport Hopp/Kombinert - Rapport Langrenn - Rapport på Handlingsplan

3. HEDMARK SKIKRETS Regnskap 2019 og 2020
Årsregnskap 19 - Regnskapsmessig beretning 19 - Revisors beretning 19 - Avdelingsregnskap 19
Årsregnskap 20 - Regnskapsmessig beretning 20 - Revisors beretning 20 - Avdelingsregnskap 20
Egenkapital pr gren

4. KONTROLLKOMITEEN - Kontrollkomiteens beretning

5. Fastsetting av lagskontingent - Saksframlegg lagskontingent

6. Innkomne saker                         

7. PLANER/BUDSJETT
7.1. Handlingsplan 2021-2023 -  Handlingsplan 21-23
7.2. Budsjett 2022 og 2023 - Budsjett 22-23

8. Hedmark Skikrets Lov - Ingen endringer

9. VALG -  Valgkomiteens samlede innstilling
9.1 Alpin/freestylekomite
9.2 Hopp og kombinertkomite
9.3 Langrennskomite
9.4 Styret i Hedmark Skikrets
9.5 Valg av revisor
9.6 Valg av Hedersbevisningskomite
9.7 Valg av Kontrollkomite
9.8 Valg av delegater til NSF-ting 2021 og 2022, Idrettskretsting, NSF fagmøter
9.9 Valg av Valgkomite

10.Utdeling av hederspriser

AVSLUTNING

 

For påmelding, etc gå til forrige sak

NIF-EPI01, 01