Hopp til innhold

Høstmøte Oslo Skikrets

Oslo Skikrets avlyste planlagt Hedring/Høstmøte i SNØ den 21. Oktober. Høstmøte ble arrangert elektronisk med stor deltagelse i flere av grenene.

HØSTMØTE for grenene ble kjørt elektronisk.  Vedlagt ligger agenda og dokumenter/referater til hvert enkelt møte

Hopp/kombinertReferat med Terminliste - Presentasjon til møtet

Langrenn - Presentasjon - Viktig nettsak om rennsesongen 2021

Alpin

 

Fresstyle/Freeski - Ble ikke gjennomført møte - kommer tilbake til ny møtedato

 

TIDILIGERE TEKST I SAKEN

PÅMELDING: De som allerede er påmeldt til møtet vil få tilsendt en link/møteinnkalling til «sitt» grenmøte dagen før møtet. Er det andre i klubben som ønsker å delta på et av grenmøtene så er flott. Disse bes melde seg på via samme link som har vært brukt tidligere PÅMELDING Frist for påmelding er søndag 18.10.20.

Er det noen som har meldt seg på til «hedringsdelen» men som har lyst til å delta på et grenmøte må de melde seg på nytt. Det er kun de som har meldt seg på i en gren som vil få link til møtet.  Spørsmål om Høstmøte stilles til Toril – toril.vik@skiforbundet.no Det vil komme en del mer informasjon på denne side den neste uken.

 

HEDRING: De som skulle hedres for sine prestasjoner i 2019/2020 sesongen får utdelt sine velfortjente premier individuelt/i grupper i løpet høsten. Disse vil bli kontaktet særskilt i egen E-post. Er det spørsmål om hedringen, så ta kontakt med Tove -  Tove.andersen@skiforbundet.no De som skal motta HEDER

 

Norges Idrettsfobund har et eget Coronavettkurs - Fint for foreldre med barn til og med 12 år og utøvere fra 13 år og oppover HER tar ca 10 minutter

Coronatiltak i Oslo Skikrets: Mandag 7. september gjorde Oslo skikrets styre følgende vedtak:  Alle arrangementer som står på terminlisten og samlinger arrangert av skikretsen skal ha en «risikoanalyse»/smittevernplan i forhold til Corona tiltak. Det dannes en Beredskapsgruppe i Skikretsen som består av 3 personer. Disse skal ha særskilt ansvar for å holde seg oppdatert på gjeldende regler og komme med anbefalinger ovenfor klubbene. Denne består av:  Mette Sannes og Espen Utaker fra styret og Tove Andersen fra Administrasjonen. Har dere spørsmål så send dette til deres grenleder, gjerne med kopi til administrasjonen. Oslo@skiforbundet.no. Det kommer mer informasjon etterhvert.

NIF-EPI01, 01
NTB