Hopp til innhold

Scandinavian Cup Hommelvik 2024

Welcome to Scandinavian Cup and Equinor Norgescup at Hommelvik!  

 

Fra jurymøte 02.03.24, kl 16.00

Gode prestasjoner og stor innsats i sporet i dag!

Søndag gjennomfører vi 2x5 km

Testområdet åpner klokka 07.00 og det er samme område som ble brukt i dag

Konkurranseløypa (5 km) åpnes for gjennomgang (og ikke til testing) kl 08.00

Salting vurderes tidlig søndag morgen

Søndag gjennomføres normal seeding i alle klasser

From jury meeting 02.03.24, at 16:00

Good performances and great effort on the course today!

On Sunday, we will have a 2x5 km race.

The test area opens at 07:00 and it's the same area as today.

The competition course (5 km) opens for inspection (and not for testing) at 08:00.

Salting will be considered early Sunday morning.

Normal seeding will be conducted in all classes on Sunday.

Løype PARA søndag 03.03.24

God morgen fra juryen! 02.03.24, kl 08.15

Vi er klare for en ny konkurransedag.

Det er gode forhold i løypene fra morgenen av, men det vil bli løsere forhold utover dagen. Arrangør har testet salting, men snøen er veldig tørr og salting fungerer ikke i dag.

Det er høy fart i dag. Det vil bli mye staking utenfor spor og utøverne må være veldig nøye med teknikken.

Vi kjører konkurransen som planlagt. Seks runder i femkilometerløypa.

Lykke til med dagens konkurranse!

 

Good morning from the jury! 02.03.24, at 08.15

We are ready for a new day of competition.

Conditions on the course are good starting in the morning, but they will become looser as the day progresses. The organizers have tested salting, but the snow is very dry, and salting is not effective today.

Speeds are high today. There will be a lot of double poling outside the tracks, and athletes must be very careful with their technique.

We will proceed with the competition as planned today. Six rounds in the five-kilometer ski course.

Good luck with today's competition!

 

Fra jurymøte 01.03.24, kl 15.00

Takk til ledere, utøvere, testere og smørere for et godt samarbeid om alle begrensninger som ble satt i dag.

Etter inspeksjon av femkilometer skiløype i dag og bedre værprognoser i natt og i morgen tidlig så vurderer juryen at traseen til femkilometer skiløype vil blir brukt i konkurransen lørdag.

Preparering av skiløypa vil være ferdig kl 05.00. I utgangspunktet blir det ikke saltet på lørdag, men det vurderes som i dag etter juryens gjennomgang av løypa lørdag morgen.

Om konkurranseløypa saltes vil også testområdet saltes

Lørdag blir testområdet (se kart) åpnet kl 07.00.

Konkurranseløypa åpner for gjennomgang kl 08.45 og stenges kl 09.45.

Merk at i slutten av femkilometer skiløype vil det foregå konkurranse for Parautøvere. Følg anvisning fra løypevakter.

Seedet gruppe starter først i alle klasser

From the jury meeting on 01.03.24 at 15:00

Thank you to the leaders, athletes, testers, and waxers for their cooperation regarding all restrictions imposed today.

After inspecting the five-kilometer ski course today and considering better weather forecasts for tonight and tomorrow morning, the jury evaluates that the five-kilometer ski course will be used in the competition on Saturday.

Preparation of the ski trail will be completed by 05:00. Initially, there will be no salting on Saturday, but it will be considered similar to today after the jury reviews the trail on Saturday morning.

If the competition trail is salted, the testing area will also be salted.

On Saturday, the testing area (see map) will open at 07:00.

The competition trail will open for inspection at 08:45 and close at 09:45.

Note that at the end of the five-kilometer ski course, there will be a competition for Para athletes. Please follow instructions from the course crew.

Seeded groups will start first in all classes.

 

WhatsApp group for information

Hommelvik IL, in collaboration with the Norwegian Ski Federation, is pleased to invite you to the Scandinavian Cup, Equinor Norwegian Cup Senior, and Norwegian Cup Para – Junior and Senior in cross-country skiing at Jervskogen Ski Center in Hommelvik

  • Når: 1.3 - 03.03.2024
  • Hvor: Jervskogen
  • Påmeldingsfrist: 26.02.2024