Hopp til innhold

Wax cabins

đź’ĄNORSK:

Jervskogen tilbyr følgende alternativer for smøreområder (alle priser er eks moms).

Smøreområde i en oppvarmet smørebod, ca 12 kvadratmeter: 6 000 kroner.

Parkering for lastebil: 3 000 kroner.

Parkering for smørevogn/telt: 2 500 kroner.

Parkering for en bobil: 2 000 kroner.

Prisene inkluderer én elektrisk stikkontakt (1 fase 16A 230V) for smøreområdene og parkering for én bil. For bobiler blir én elektrisk stikkontakt (1 fase 16A 230V) levert.

Smøreområdet vil være åpent 24 timer i døgnet. Det vil være sikkerhetspersonell til stede, men all utstyr oppbevares på eget ansvar.

Faktura sendes ut fortløpende og mĂĄ være betalt før smøreplass kan tas i bruk.Vi kan ikke garantere smøreplasser tilgjengelig ved bestilling  etter 12. januar 2024.

Leietakere er ansvarlig for at skjøteledninger og elektrisk utstyr er uten feil som slår ut overspenningsvern og jordfeilbrytere.

Ved problemer med utstyr og pĂĄviste feil vil arrangør nekte at utstyret brukes videre. 

For reservasjoner fyll ut dette skjemaet og send til adresse under, spørsmål eller avklaringer, vennligst kontakt Gunnar Moen på telefon: +47 404 06 165 eller e-post: gmo@hrpas.no.

Leietaker er ansvarlig for å sørge for at alt personlig medbrakt utstyr er fritt for fluor.

Utleier må tilby én smørebod per nasjon i den skandinaviske regionen gratis.

 

đź’ĄENGLISH:

Jervskogen offers the following options for waxing areas: (all prices are excluding VAT).

Waxing area in a heated waxing rig, approximately 12 sqm.                        Rental price: NOK 6,000.

Parking space for your own truck. Rental price: NOK 3,000.

Parking space for your own waxing van/tent. Rental price: NOK 2,500.

Parking space for a camper. Rental price: NOK 2,000.

The prices include one electrical outlet (1 phase 16A 230V) for waxing areas and parking for one car. For campers, one electrical outlet (1 phase 16A 230V) is provided.

The waxing area will be open 24 hours a day. There will be security on-site, but all equipment is stored at your own risk.

Invoices will be sent continuously and must be paid before using the waxing area. We cannot guarantee availability for reservations made after January 12th 2024.

Tenants are responsible for ensuring that extension cords and electrical equipment are free from faults that could trip circuit breakers and ground fault interrupters.

In the event of equipment problems and identified faults, the organizer reserves the right to prohibit the further use of the equipment.

For reservation use this reigistration formquestions or clarifications, please contact Gunnar Moen at phone: +47 404 06 165 or email: gmo@hrpas.no. 

The tenant is responsible for ensuring that all personally brought equipment is fluorine-free

 The lessor have to offer one waxing cabin per nation in the Scandinavian region free of charge.