Hopp til innhold

Entry

đź’ĄPĂĄmelding

Det benyttes Online pĂĄmelding og betaling via www.iSonen.no for norske utøvere. Andre land melder pĂĄ felles fra sitt forbund. Epostadresse og betalingsrutine kommer her

PĂĄmeldingsfrist er mandag 25.02.2024.
Trekking av startlister gjøres dagen før konkurransen. Startkontingent 20 
€. pr. øvelse.

Norske utøvere betaler i tillegg kr 100 i serviceavgift til NSF.

Startkontingenten skal betales samtidig med påmelding. Påmelding uten betalt startkontingent blir ikke registrert. Startkontingent refunderes ikke for påmeldte løpere som ikke starter.

 

đź’ĄRegistration

Online registration and payment are available for Norwegian athletes at www.iSonen.no. Athletes from other countries should register through their respective federations. For foreign participants, registration should be sent to langrenn@jervskogen.no using the “Entry Form Cross Country” form.

Registration deadline is Monday, February 25, 2024.

Payment to the account number must be made by the registration deadline. 

Account number: 4218 06 10124

IBAN: NO5242180610124

Swift code: SPTRNO22

Start lists will be drawn the day before the competition. The entry fee is €20 per event. Norwegian athletes are required to pay an additional service fee of NOK 100 to NSF (Norwegian Ski Federation).

The entry fee must be paid at the time of registration. Registrations without paid entry fees will not be accepted. Entry fees will not be refunded for registered athletes who do not participate.