Hopp til innhold

Team Captains Meeting/Jury meetings

The team leaders' meeting will be held on Thursday, February 29th, at 5:00 PM at Bruket Cultural Center in Hommelvik. Parking is available at the Hommelvik Town Hall.

 

Fra jurymøte 01.03.24, kl 15.00

Takk til ledere, utøvere, testere og smørere for et godt samarbeid om alle begrensninger som ble satt i dag.

Etter inspeksjon av femkilometer skiløype i dag og bedre værprognoser i natt og i morgen tidlig så vurderer juryen at traseen til femkilometer skiløype vil blir brukt i konkurransen lørdag.

Preparering av skiløypa vil være ferdig kl 05.00. I utgangspunktet blir det ikke saltet på lørdag, men det vurderes som i dag etter juryens gjennomgang av løypa lørdag morgen.

Om konkurranseløypa saltes vil også testområdet saltes

Lørdag blir testområdet (se kart) åpnet kl 07.00.

Konkurranseløypa åpner for gjennomgang kl 08.45 og stenges kl 09.45.

Merk at i slutten av femkilometer skiløype vil det foregå konkurranse for Parautøvere. Følg anvisning fra løypevakter.

Seedet gruppe starter først i alle klasser

From the jury meeting on 01.03.24 at 15:00

Thank you to the leaders, athletes, testers, and waxers for their cooperation regarding all restrictions imposed today.

After inspecting the five-kilometer ski course today and considering better weather forecasts for tonight and tomorrow morning, the jury evaluates that the five-kilometer ski course will be used in the competition on Saturday.

Preparation of the ski trail will be completed by 05:00. Initially, there will be no salting on Saturday, but it will be considered similar to today after the jury reviews the trail on Saturday morning.

If the competition trail is salted, the testing area will also be salted.

On Saturday, the testing area (see map) will open at 07:00.

The competition trail will open for inspection at 08:45 and close at 09:45.

Note that at the end of the five-kilometer ski course, there will be a competition for Para athletes. Please follow instructions from the course crew.

Seeded groups will start first in all classes.

Lagledermøte holdes torsdag 29. februar kl. 17:00 på Bruket kulturhus i Hommelvik. Parkering ved rådhuset i Hommelvik.

01.03.24 Melding fra juryen/Message from the jury

The jury has decided that the entire sprint course will be salted. The test area and the sprint course will be salted simultaneously. More information will follow

Juryen har besluttet at hele sprintløypa skal saltes. Testområdet og sprintløypa vil saltes samtidig. Mer informasjon kommer

Referat fra lagledermøtet 29.02.24, klokken 17.00

 Løypeprepareringsplan fredag

 • Preparering ferdig kl 06.00
 • Salting på stadionområdet mellom kl 06.00-07.00
 • Gjennomgang av løypa kl 08.00 med vurdering om behov for salting i stigningene
 • Ved beslutning om salting i stigningene, saltes testområdet samtidig
 • Det er muligheter for oppvarming i lysløypa på den andre siden av fylkesveien
 • Se egen skisse over testområdet og oppvarmingsområdet

 

Course preparation plan for Friday

 • Course preparation completed by 06:00
 • Salting at the stadium area between 06:00-07:00
 • Inspection of the course at 08:00 with evaluation of the need for salting on the inclines
 • If salting on the inclines is deemed necessary, the test area will be salted simultaneously
 • There are opportunities for warm-up on the course on the other side of the county road
 • Refer to separate sketch of the test area and warm-up area

 

Thursday, 29.02.24 Message after jury meeting at 15:00

The conditions in the sprint course are good.

Where there is artificial snow, it is solid and fine. Near the stadium area, the conditions will be a bit loose today; salting is being considered for certain sections for the sprint on Friday.

On Friday, the sprint track will be closed until the prologue start. This is to ensure the best possible conditions during the competition.

All test areas will be prepared simultaneously with the sprint course to make the conditions as similar as possible. The test areas will open on Friday at 7:00 AM.

To access the test areas, it is important to follow signage and directions from officials and move without skis.

Torsdag 29.02.24 Beskjed etter jurymøte kl 15.00

Det er gode forhold i sprintløypa.

Der det ligger kunstsnø er det fast og fint. Ved stadionområdet vil det bli litt løse forhold i dag, det vurderes salting på visse partier til sprinten på fredag.

På fredag vil sprintløypa være stengt frem til prologstart. Dette for å gi så gode forhold som mulig under konkurransen.

Alle testområder vil bli preparert samtidig som sprintløypa slik at forholdene blir så like som mulig. Testområdene åpner fredag, kl 07.00

For å komme deg til testområdene er det viktig at du følger skilting og anvisning fra vakter og beveger deg uten ski