Hopp til innhold

Kretsrenn tillatt f.o.m. 23. feb

Myndighetene åpner opp igjen for kretsrenn for barn og unge under 20 år f.o.m. 23. februar.

Dermed er det bare å planlegge for skirenn, men sjekk også opp om det er lokale restriksjoner som er strengere enn de nasjonale føringene.

NSF Koronaveileder 

Sist oppdatert mandag 22. februar, med presiseringer gjeldende f.o.m. tirsdag 23. februar.

Det er viktig at vi fortsetter den gode jobben med å arrangere gode renn med gode smitteverntiltak!

HVEM KAN DELTA PÅ SKIRENN I OPPLAND?
Hedmark og Oppland Skikrets viderefører ordningen fra tidligere i vinter, med felles kretsrenn. Dvs. at alle skirenn i Oppland er åpne for utøvere fra klubber tilknyttet Hedmark og Oppland Skikrets, samt utøvere som har fast tilhold i Innlandet fylke, f.eks. pga. studier.

Dette betyr også at det ikke er nok å ha hytte i Innlandet.
Det er lov å reise på hytta, men de nasjonale rådene sier at man ikke skal ha minst mulig sosial omgang med lokalbefolkningen. Dette inkluderer skirenn.

NB! Ny presisering pr. 22. februar: 
"En utøver kan kun konkurrere i en krets. Utøvere som er bosatt i annen krets enn der hvor man har sin klubbtilhørighet, tillates å konkurrere i bostedskretsen."

Dette betyr at dersom du har fast tilhold i Innlandet og deltar på skirenn her, kan du IKKE delta på skirenn i hjemmekretsen før de nasjonale reiserådene lettes.
______________________

Sjekk også gjerne denne,
https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2021/1/retningslinjer-langrenn-2020-21-oppland/

Status turrenn
Ettersom det inntil videre ikke er tillatt med konkurranser for de på 20+, er det dessverre ikke mulig å arrangere turrenn.

KLIKK HER for mer utfyllende informasjon om kretsrenn langrenn, inkl. kretscuper.

_____________________

LANGRENN: NM junior på Nes avlyses
De to planlagte helgene avlyses, etter tett dialog med kommuneoverlegen i Nes. NSF Langrenn vil bruke noe tid i samarbeid med skikretsene for å utrede mulighetene for å finne egnet arrangørsted og arrangørklubb senere i sesongen, dersom smittebildet og rammebetingelser for øvrig gjør det mulig.

KLIKK HER for å lese mer.

LANGRENN: 

NC Åsen 26-28.februar
... er flyttet til Gålå 5-7. mars.

 

HOPP/KOMBINERT: Hovedlandsrennet utsatt
Pga. koronarestriksjoner er HL utsatt til 19-21. mars, og flyttet fra Linderudkollen til Midtstua. 

KLIKK HER for å lese mer om både HL og status for de andre nasjonale rennene for aldersbestemt hopp og kombinert.

 

ALPINT: Hovedlandsrennet og Telenorlekene utsettes
Det lar seg ikke å gjennomføre Telenorlekene og Hovedlandsrennet 2021 slik reglene er i dag. Finalene blir derfor avlyst som opprinnelig oppsatt.

NSF Alpint forsøker å gjennomføre arrangementene i forbindelse med breddesamlinger på Juvass i juni/juli. Forhåpentligvis står vi i en bedre situasjon når sommeren nærmer seg, og at det da vil være anledning til å gjennomføre et slik utendørs arrangement under trygge rammer. 

I den forbindelse er det reservert for breddesamling/Telenorleker på Juvass 21.-27.06.2021 og breddesamling/Hovedlandsrenn 28.06-04.07.2021, også på Juvass.

KLIKK HER for å lese mer.

NSF koronaveileder

 

 

 
What do you want to do ?
New mail

 

 
What do you want to do ?
New mail

 

 
What do you want to do ?
New mail

 

 
What do you want to do ?
New mail

 

 
What do you want to do ?
New mail

 

 
What do you want to do ?
New mail
NIF-EPI02, 02