Hopp til innhold

Skiforbundets koronaveileder

Nytt pr. 2. februar: Skirenn for alle aldersgrupper kan gjennomføres uten begrensninger i antall deltagere, støtteapparat eller publikum.

Fra og med 2. februar gjelder følgende for gjennomføring av skiidretten:

For alle klasser og aldersgrupper kan skirenn gjennomføres uten begrensninger i antall deltagere, støtteapparat, publikum eller andre tilstedeværende.

For deltagerne gjelder ikke avstandsregelen under utøvelse av idretten.

Selv om antallsbegrensningen også for publikum er fjernet, gjelder følgende for gjennomføring av arrangement:
- Arrangementet skal gjennomføres på en smittevernmessig forsvarlig måte
- Arrangøren skal gjøre seg kjent med og følge relevante standarder om smittevern
Arrangøren skal sørge for at publikum skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Dette gjelder ikke når publikum sitter i faste tilviste plasser.
Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres. Arrangøren bør omtale og begrunne avvik fra smitteverntiltak omtalt i relevant standard om smittevern. NSF anbefaler at alle arrangører utarbeider en smittevernplan.

For øvrig gjelder følgende generelle smittevernråd:
Hold avstand.
Hold deg hjemme hvis du er syk eller har symptomer.
Bruk munnbind i alle områder hvor du er i nærheten av andre, unntatt under selve idrettsutøvelsen.

Kompensasjonsordninger for idrett og frivillighet

Se mer: Nye tilskotsordningar for frivilligheit og idrett som følge av covid- 19.

Tidlere artikkel, desember 2020:

«Best Practice» for ski-Norge (Artikkel er under revisjon)

Alle arrangører av organisert idrett (treninger, samlinger, arrangement) må:
1. Gjøre en risikovurdering av aktiviteten som planlegges
2. Utarbeide smittevernplan:
    a) Sjekkliste for godt smittevern ved idrett.

Eksempel på arrangementsmanual (NB: Ikke oppdatert etter siste smittevernregler).
Arrangementsmanual (last ned Word), Last ned arrangementseksempler (XL).

3. Arrangører må forholde seg til lokale regler og sørge for nødvendig varsling og tillatelser fra lokale helsemyndigheter

Se Helsedirektorates veileder for idrett for mer informasjon og anbefalinger knyttet til utøvelse av idrettsaktivitet. 

Nyttig informasjon og maler:

  • Kompensasjonsordning
  • NIF og Vipps tilbyr gratis besøksregistreringssystemet for arrangement: qrona.nif.no.
  • Vi oppfordrer alle arrangører, medlemmer i klubber, foreldre og foresatte å gjennomføre Norges Idrettsforbunds koronavettkurs.

Plakater som klubber/lag kan printe ut og henge opp på treninger. For treninger i alpinbakker henviser vi videre til fnugg.no.

LAST NED FOR PRINT

LAST NED PDF FOR PRINT 

LAST NED PDF FOR PRINT 

Forøvrig viser vi til Norges Idrettsforbunds og myndighetenes anbefalinger.  

#GodeSammen #VedÅHoldeAvstand 💙

NIF-EPI02, 02