Hopp til innhold

Status LANGRENN 2020-21

Sak oppdatert torsdag 18. mars med info om status KM og kretscuper.

Innføringen av strengere tiltak i flere regioner og kommuner rammer også flere av klubbene i Oppland Skikrets - og vil dermed dessverre ha konsekvenser for aktiviteten i skikretsen.

Utøvere bosatt i kommuner med koronatiltak på nivå 5A
... kan IKKE  reise ut av hjemkommunen for å delta på skirenn i andre kommuner. Dette gjelder både for bredde- og toppidrett.

Dette gjelder pr. 18. mars følgende kommuner:

 • Lunner
 • Jevnaker
 • Gran

Utøvere bosatt i kommuner med koronatiltak på nivå 5B
Østre Toten kommune har bedt helsemyndighetene om strengere tiltak, på tiltaksnivå 5B. Den er foreløpig ikke iverksatt.

På dette nivået tillates ikke arrangement, men trening kan gjennomføres som før. Ettersom myndighetene er klare på at man alltid skal følge regler/tiltaksnivå som gjelder for egen kommune, også ved reiser eller aktivitet i annen kommune, kan utøvere bosatt i kommuner på tiltaksnivå 5B ikke konkurrere i andre kommuner. 

_____________________

På bakgrunn av dette og den stigende smittetrenden, har Langrennskomiteen diskutert og vurdert situasjonen - og har vedtatt følgende:

STATUS KRETSCUPER
Flere kommuner med klubber tilknyttet Oppland Skikrets er nå 'nedstengt'. Dette medfører at utøvere bosatt i disse kommunene ikke kan delta på gjenstående skirenn.

Langrennskomiteen har derfor besluttet at årets Totenbankcup og Mosetertoppen Cup avlyses. Det har kun vært arrangert hhv. 1 og 2 renn i de to cupene, som anses som for lite til å ha en tellende kretscup.

Pr. 18. mars er det ingen kommuner og klubber tilknyttet GD Cup som er stengt ned, den fortsetter derfor som planlagt inntil videre.

NB! 
Vi presiserer at Arne Rustadstuens Minneløp lørdag 27. mars arrangeres som planlagt (forutsatt at det ikke kommer flere tiltak før den tid), men da uten kretscupstatus for TB Cup og Mosetertoppen Cup.

 

STATUS KM
Av samme grunn har vi besluttet at KM stafett på Lillehammer søndag 28. mars og KM-helga på Beitostølen 10-11. april ikke kan gjennomføres med KM-status.

Stafetter på Lillehammer 28. mars
... planlegges arrangert, under forutsetning av at det lar seg gjøre på det tidspunktet.

KM-helga på Beitostølen 10-11. april
... ble besluttet avlyst i dag, etter dialog med kommuneoverlegen i Øystre Slidre IL, ses egen sak.

_________________________

 

GJELDENDE NASJONALE FØRINGER

Det er innført høyere tiltaksnivå i mange kommuner. Alle klubber og medlemmer må følge med på tiltaksnivået i sin kommune og forholde seg til dette.

Særlig høyt tiltaksnivå (nivå 5A i Covid-19-forskriften) er innført blant annet i Viken fylke og Gran kommune i Innlandet, samt flere kommuner i Vestfold og Haugalandet i Rogaland.  

På dette tiltaksnivået er idrettsarrangement og organisert idrettsaktivitet forbudt, med unntak av utendørs aktivitet for barn og unge under 20 år i grupper på inntil 10 personer fra samme kommune.

Bestemmelsene på dette tiltaksnivået gjelder også for toppidretten.

De ulike tiltaksnivåene er beskrevet i covid-19-forskriftens kapittel 5:
Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) - Lovdata

 

Disse gjelder der det ikke er innført lokale innstramminger:

 • Skirenn i alle grener er tillatt for alle klasser t.o.m. 20 år innenfor samme skikrets. Skikretser som tilhører samme idrettskrets kan beslutte å helt eller delvis gjennomføre felles konkurranser. Hedmark og Oppland har besluttet at vi følger grensene for Innlandet Idrettskrets, dvs. utøvere fra våre to kretser kan delta på skirenn i begge kretser.

 • En utøver kan kun konkurrere i en krets. Utøvere som er bosatt i annen krets enn der hvor man har sin klubbtilhørighet, tillates å konkurrere i bostedskretsen.

  Det betyr at utøvere med fast tilhold i Innlandet fylke, kan delta i skirenn i Hedmark og Oppland. Men de kan da IKKE reise hjem og delta i skirenn i egen krets i tillegg - de må gjøre et valg mht. hvilke renn de ønsker å delta på.
 • Skirenn for utøvere over 20 år kan gjennomføres for utøvere bosatt i kommunen forutsatt at respektive kommune godkjenner slike arrangement.
 • Skirenn kan bare gjennomføres dersom myndighetenes regler og anbefalinger for smittevern overholdes. Merk spesielt følgende:
  • Arrangør må utarbeide en smittevernplan og innhente tillatelse fra lokale myndigheter
  • Det skal til enhver tid være minimum 1 meter avstand mellom alle personer som er til stede, også i forbindelse med utøvelse av selve konkurransen
  • Maksimalt antall personer til stede på arrangementet er 200 (med unntak av arrangementspersonell).

 • Trening internt i egen klubb/etablert treningsgruppe kan gjennomføres utendørs uten nærkontakt for alle aldersgrupper. Skirenn for utøvere fra samme klubb/etablert treningsgruppe anses som treningsaktivitet, og kan gjennomføres så fremt respektive kommune ikke har egne regler som begrenser dette.

 • Enkeltstående toppidrettsarrangement kan gjennomføres for utøvere som inngår i grenens toppidrettsdefinisjon

Merk at kommunene kan ha egne regler som begrenser aktiviteten. Alle plikter å følge reglene som til enhver tid gjelder i sin kommune.

HVEM KAN DELTA PÅ SKIRENN I OPPLAND?

Hedmark og Oppland Skikrets viderefører ordningen fra tidligere i vinter, med felles kretsrenn. Dvs. at alle skirenn i Oppland er åpne for utøvere fra klubber tilknyttet Hedmark og Oppland Skikrets, samt utøvere som har fast tilhold i Innlandet fylke, f.eks. pga. studier.

Dette betyr også at det ikke er nok å ha hytte i Innlandet.
Det er lov å reise på hytta, men de nasjonale rådene sier at man ikke skal ha minst mulig sosial omgang med lokalbefolkningen. Dette inkluderer skirenn.

NB! Ny presisering pr. 22. februar: 
"En utøver kan kun konkurrere i en krets. Utøvere som er bosatt i annen krets enn der hvor man har sin klubbtilhørighet, tillates å konkurrere i bostedskretsen."

Dette betyr at dersom du har fast tilhold i Innlandet og deltar på skirenn her, kan du IKKE delta på skirenn i hjemmekretsen før de nasjonale rådene lemper på reiserådene.

NIF-EPI01, 01
NTB