Hopp til innhold

Skikretstinget 24. mai

Nord-Trøndelag Skikrets inviterer til skikretsting 24. mai 2023 på Tingvold Park Hotel, Steinkjer. Sakliste og tingdokumenter er nå publisert.

Nord-Trøndelag Skikrets inviterer til Skikretsting på Tingvold Park Hotel, Steinkjer onsdag 24. mai 2023, kl. 1800.

Innkalling
Skikretsstyret kaller inn med dette til Skikretsting, jfr Lov for Nord-Trøndelag Skikrets, § 13.

Tingdokumenter 2023

NB!
Det vil IKKE bli delt ut papirkopier av tingdokumentene, alle har ansvar for sørge for egen tilgang til alle dokumentene.

Rammeprogram:
Kl. 16.30-17.30  Middagsbuffè (Gratis)
Kl. 17.00-17.30  Registrering
Kl. 18.00             Åpning av tinget
                              VM-2025 v/Åge Skinstad
                              Hilsninger
                              Prisutdelinger
Kl. 19.15              Tingforhandlinger 

Påmelding: Det er fortsatt mulighet for å melde seg på, klikk her

REPRESENTASJON:
Følgende har møte-, tale-, forslag- og stemmerett:
* skikretsstyret
* lagsrepresentanter tilhørende NTS.

LAGSREPRESENTASJON:
Lag med medlemstall inntil 50 medlemmer, 1 representant.
Lag med medlemstall fra 51-100 medlemmer, 2 representanter.       
Lag med medlemstall over 100 medlemmer, 3 representanter.

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller på medlemsmøte med dette valg på kunngjort saksliste. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold kjønnsfordelingen, dog slik at det skal være minst to personer av hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert, jf. NIFs lov § 2-4. 

INNKALLING    - FULLMAKTSSKJEMA  (Forms) 

Fullmaktsskjema (Word)   - Fullmaktsskjema  (PDF)

FORSLAG TIL TINGET:
Alle forslag skal være skriftlig og være skikretsen i hende senest onsdag 10. mai 2023

FULLMAKTSSKJEMA TIL TINGET:
Fullmaktsskjema returneres skikretsen i utfylt stand. Frist fredag 12. mai 2023

SAKLISTE:
Fullstendig sakliste med vedlegg legges ut på kretsens hjemmeside senest 1 uke før tinget, i tillegg til å sendes ut til påmeldte delegater.

NIF-EPI02, 02