Hopp til innhold

Kretsting og Gren-møter

Skikretstinget og grenenes Vårmøter ble avholdt i Molde tirsdag. Det var et gledelig godt oppmøte, og gren-møtene gav gode diskusjoner om bl.a. rekruttering. Anne Cathrine Enstad ble gjenvalgt som Leder i M&R skikrets. Kretsen fikk også ny nestleder, og noen nye ledere av grenene våre. Protokoll fra Tinget er klar.

NSF-Skistyret v/ Sigrid Snuggerud besøkte oss under Tinget, og presenterte ulike fokus - og satsingsområder for Skiforbundet.

 

Alle sakene under Tinget ble godkjente (Protokoll kommer), og valg av nytt Kretsstyre, Grenkomiteer, Valgkomitè og Kontrollkomitè ble godkjent.

 Nytt kretsstyre i mrsk:

Anne Cathrine Enstad Leder Lesjaskog IL
Kristi Linge Stakkestad Medlem Valldal IL
Ivar Øyen Nestleder Eidsvåg IL
Helge Gautvik LK Molde og Omegn IF
Per Skoglund HKK Molde og Omegn IF
Trond Sættem AK Spkl Rival
Ingrid Helde Kjølseth TK Spkl. Rival
Arne Gjethammer RK Romsdal Randoneeklubb

Samtidig med Tinget og Grenmøtene, gjennomførte ca. 25 utøvere fra flere grener en felles tre-timers! - styrkeøkt, under kyndig veileding av trener Kjetil Håve. 

 

 Protokoll fra Skikretstinget - 2023 Signert.pdf

 

Tingdokumenter - og Saksliste:

Sakliste og kjøreplan skikretsting 2023.pdf

Foretningsorden MRSK Ting.pdf

Fullmaktskjema MRSK Ting 2023.pdf

Beretning Møre og Romsdal Skikrets 2021-23 - med tre Grenrapporter.pdf

MRSK Strategidokument 2023-2027.pdf

 2021 Årsregnskap urevidert - Signert aug 22.pdf

2022 Årsregnskap.pdf

Revisjonsrapport 2021.pdf

Revisors beretning 2022.pdf

Budsjett MRSK 2022-2024 - og Tilskudd gren.pdf

Endringer i Lovnorm for skikretser vedtatt skistyret 170323.docx

Lovnorm for skikretser vedtatt skistyret 170323 - Ny Lov for M&R skikrets 23052023.docx

Valgkomiteens innstilling Kretstinget MRSK 2023.pdf

 

NIF-EPI01, 01