Hopp til innhold

Finansiering

Realisering, eller utvidelse, av ditt skianlegg krever finansiering. Anleggstiltak uten tilstrekkelig finansiering kan i verste fall knekke skiklubbens økonomi, og svekke den sportslige aktivitet langt fram i tid.

Den nødvendige finansieringen for å realisere anlegget kan i prinsippet skaffes på tre måter;

  1. Egne/lokale penger. Dette kan komme fra klubben/tiltakshaver selv, sponsorer, kommune eller andre. Om det er grunnlag for å betjene gjeld, kan tiltaket også lånefinansieres.
  2. Dugnad. Utførelse av oppgaver en ellers hadde måttet kjøpe tjenester til innebærer å tilføre ressurser, som reduserer nødvendig pengetilførsel.
  3. Spillemidler.

Skiforbundets rådgiving i finansiering av skianlegg er normalt knyttet til spillemiddeltildeling, som skjer etter departementets veileder.

Du kan søke spillemidler for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg, samt for finansiering av noen typer utstyr (se egne sider).

nif-epi04, 04