Hopp til innhold

Finansiering ordinære anlegg

For ordinære anlegg gis i prinsippet spillemidler opp til 1/3 av anleggsinvesteringen (inkl. mva.). I praksis gis tilskudd iht. en definert tabell, for skianleggs del beskrevet på spillemiddelveilederens side 51. Før dere starter arbeidet med et mulig spillemiddelberettiget tiltak anbefales å se gjennom veilederens innholdsfortegnelse, samt å lese gjennom de sider som oppleves relevant viktig for ditt tiltak.

Har du/dere spørsmål om spillemiddelprosessen - eller andre spørsmål knyttet til budsjettering og finansiering av anleggstiltak - ta kontakt.

Til slutt noen enkle råd, basert på hva som av erfaring går galt i prosjekter;

  1. Sørg for et realistisk kostnadsbudsjett. Det hjelper lite med finansieringen på plass dersom utbyggingen blir mer kostbar enn forutsatt. Lag inn en buffer, i tilfelle noen kostnader er underestimert.
  2. Pass på at finansieringen i form av penger/kontanter er tilstrekkelig til løpende å betale betalbare kostnader ved tiltaket. Avklar at sponsorater, offentlige bidrag mv. medfører at pengene er på konto når de trengs.
  3. Husk at dugnader og egeninnsats fra ulikt hold ikke gir penger til å betale regninger. Avtaler der ytelsen er noe annet enn penger kan heller ikke – selv om slik kan ligge inne i finansieringsplanen – brukes til å betale regninger. (Dette kan virke banalt, men mange prosjekt går galt fordi en ikke hensyntar dette.)
  4. Sørg for å være spillemiddelberettiget. Les fra side 10 og utover i veilederen. Vær særlig på vakt dersom anlegget skal legges i en egen juridisk enhet (aksjeselskap eller lignende), eller når anlegget etableres i samarbeid med kommersielle aktører. Ta gjerne kontakt med skiforbundet om du er usikker.
  5. Husk at spillemidlene kommer sent, gjerne lenge etter at tiltaket er ferdig. Tiltaket trenger normalt derfor mellomfinansiering fram til spillemidlene kommer.
  6. Merverdiavgiften (moms) skal inngå i kostnadsbudsjett for spillemiddelsøknad, og må finansieres. Dere kan samtidig få tilbake all eller det meste av merverdiavgiften gjennom momskompensasjonsordningen. Husk å søke om momskompensasjon, men ikke glem at finansieringsplanen må håndtere også momskostnadene fram til de kompenseres.

 

nif-epi04, 04