Hopp til innhold

Historiens yngste ordstyrere sammen med Skistyrerepresentant Erik Bruun

Skikretstinget 2023

Troms Skikrets arrangerte Skikretsting og vårmøter lørdag 3.juni på Vollan Gjestestue. Protokoll er nå publisert.

 

Tingprotokoll 2023

Valg av nytt skikretsstyre

Leder Fred Arne Jacobsen Bardu IL Ny
Nestleder Jon Arne Torben Medkila Skiag Gjenvalg
Styremedlem Eirin Henriksen Nordreisa IL Ny 
Styremedlem Eli Øverås Tromsø Skiklubb Langrenn Ny
Styremedlem,
Leder LK
Rune Tøllefsen Medkila Skilag Gjenvalg
Styremedlem,
Leder HK
Hanne Sætermo Tromsø Skiklub Gjenvalg
Styremedlem,
Leder AK
Stig Eggen Hermansen Tromsø Alpinklubb Ny
 

Presentasjon skiklubbutvikler

Foreldrevettregler pdf

Nye styringsdokumenter

Referat Vårmøte Langrenn

Referat Vårmøte Hopp
Referat Vårmøte Alpint

 

 Innkalling

Skikretsstyret kaller med dette inn til Skikretsting, jf. Lov for Troms Skikrets, § 13.

INNKALLING SKIKRETSTINGET 2023

Saksliste og årsberetning Troms Skikrets 2021-2023

Regnskap 2021 og 2022, Budsjett 2023 og 2024

Sted:  Vollan Gjestestue

Tid:     Lørdag 3.juni 2023

Program for skikretstinget

  • fra 09.30             Registrering
  • Kl. 10.00             Åpning v/NSF Skistyrerepresentant
  • Kl 10:15               Tingforhandlinger
  • Kl 11:30               Rekruttering v/Skiklubbutvikler
  • Kl. 12.00             Lunsj
  • Kl. 13.00             Grenvise vårmøter

Program for Langrenn Program for Hopp Program for Alpint

Representasjon
På skikretstinget møter med stemmerett, ihht. Lov for Troms Skikrets, § 14:

a)     Skikretsens styre
b)     Representanter fra lagene etter følgende skala:

  • Klubber med medlemstall inntil 100              2 representanter
  • Klubber med medlemstall fra 101                    3 representanter

Representanter fra idrettslagene må være valgt på årsmøte eller oppnevnt at styret etter fullmakt fra årsmøtet og meldt skikretsen senest 23. mai på eget fullmaktsskjema. Alle representanter må være påført skjemaet.

NB! Kjønnsfordeling
På skikretstinget skal det være representanter av begge kjønn. Kjønnsfordelingen i medlemsmassen i skikretsen skal være retningsgivende for sammensetningen. For klubber som sender 2 eller 3 representanter, skal begge kjønn være representert, jf. NIFs lov § 2-4.

Innmelding av saker
Organisasjonsledd som ønsker å fremme saker på tinget, må sende disse inn skriftlig til Troms Skikrets senest lørdag 20.mai

Saksliste
Fullstendig saksliste med vedlegg legges ut på kretsens hjemmeside senest 1 uke før tinget, i tillegg til å sendes ut til påmeldte representanter.

Påmelding
Klikk her for påmelding til Skikretstinget og/eller grenvise vårmøter. Påmeldingsfrist utsatt til fredag 26.mai 23:59.

I tillegg må klubben sende inn et signert fullmaktsskjema til kretskontoret, pr. post eller e-post, se eget vedlegg, siste frist tirsdag 23. mai.

 Program og detaljer for grenvise vårmøter kommer her.

Valg 2023-25
Skikretsen tar gjerne imot forslag på kandidater til verv i skikretsen.

Med hilsen
TROMS SKIKRETS

NIF-EPI03, 03