Hopp til innhold

Karina Andersen Aas med et inspirerende foredrag om "Det gode treningsmiljøet" på høstmøtet til skikretsen.

Skiidretten som attraktiv møteplass

På høstmøte til skikretsen onsdag kveld var hovedfokuset bredde og rekruttering med tema hvordan skape det gode treningsmiljøet og skiidretten som attraktiv møteplass.

Høstmøtet skal være en viktig møteplass for klubbene med tema og innlegg som kan inspirere og engasjere i det viktige klubbarbeidet for skiidretten.

Kretsleder Torbjørn Mæhlumsveen innledet med utfordringer, men også muligheter fremover for skiidretten i skikretsen. Fokus på tiltak for å senke terskelen for å delta i skiaktivitet og skirenn, og dialog og samarbeid på tvers av klubb, krets og grener, vil være viktige innsatsområder i arbeidet videre.

Fellesdelen på høstmøtet fortsatte med innlegg som tok for seg konkrete tiltak og muligheter for å skape grunnlag for «flest mulig - lengst mulig - best mulig».

Karina Andersen Aas både engasjerte og utfordret forsamlingen gjennom foredraget «Det gode treningsmiljøet». Hun kom inn på konkrete tiltak om hvordan skape det gode miljøet og med bevisstgjøring fra alle som bidrar for å skape gode rammer for barn og unge i skiidretten.
Med sin brede erfaring på utvikling av ledere, team og organisasjoner sitter Karina med en solid kompetanse på å bygge gode miljøer som fremmer samhold, trygghet, trivsel og utvikling. Her var det også interessant å høre at det jobbes med de samme områdene innen toppidrettsmiljø.

Klubbene sitter med mye kompetanse og erfaring, og skikretsen har tro på å dele de gode klubbeksemplene. 3 klubber delte sine erfaringer og tanker med gode innlegg rettet mot «Bredde og rekruttering - hva er nøkkelen til å gjøre skiidretten attraktiv?»

Knut Kuvås Brevik viste til gode effekter og fordeler på flere områder med klubbsamarbeidet mellom Børsa IL og Skaun IL.

Narve Jostein Langmo med innlegg om en fantastisk historie om nytt liv i Mellia hoppanlegg.

Stig Gråberg trakk fram nøkkelpunkt som har vært viktig i rekrutteringen og den store medlemsveksten for freeski i Freidig.

Fellesdelen ble avsluttet med fokuset rettet mot VM 2025 og muligheter på veien dit. 
Barnas mini-VM er en stor satsning frem mot VM i 2025, og prosjektleder Live Spilker fortalte om planene for kommende vinter med 16 arrangement i hele Trøndelag. Fokus skal være på skileik og arrangementet skal være en ekstraordinær opplevelse for alle involverte.

Ingvil Snøfugl (leder samfunnskontakt og kommunikasjon) og Kristin Mürer Stemland (leder strategi og forretningsutvikling) fra VM 2025 avsluttet med innlegg om at VM skal være mer enn et mesterskap på ski og en folkefest i 2 uker. Ambisjonene til ringvirkninger skal være høye.
Det blir spennende å se hvordan klubbene og skikretsen kan samarbeide med VM 2025 frem mot mesterskapet.

nif-epi04, 04