Hopp til innhold

TD- og arrangørinformasjon

Sesongen 2023-24

TD-rapport skal sendes til kretskontoret med kopi til arrangør så raskt som mulig og senest innen 8 dager etter gjennomført renn, den sendes oslo@skiforbundet.no

TD-skjema excel     TD-skjema pdf   
TD kurs-Rapporteringsskjema WORD    TD kurs-Rapporteringsskjema PDF

TD Beslutningsskjema    Terminliste med TD oversikt 2024


VIKTIG!  Ved bytte av renn….

  • Dersom du ikke kan stille på oppsatt dato, ta kontakt med andre oppsatte TD’er om evt. bytte.
  • Dersom du ikke får til bytting, er det du i samarbeid med din klubb som er ansvarlig for å framskaffe ny TD.
  • Ved bytting og endring av TD er det viktig at arrangør og Skikretsen (v/kretskontoret) blir informert.

Deltageravgifter faktureres klubbene fra skikretskontoret på grunnlag av TD-rapporten.

TD honorar
Eventuelt utlegg og honorar skal  legges inn i Visma.   Beskrivelse 

For spørsmål kontakt TD ansvarlig i LK Oslo Skikrets:
Kenneth Sjåfjell 
kenneth.sjafjell@swedishmatch.com
95241915

Skilisens er påkrevet for utøvere fra fylte 13 år for å kunne delta i terminfestede skirenn, og nytt lisensår starter 1. oktober.

Informasjon om skilisens og engangslisens   NSF Regler og retningslinjer

PRESENTASJON TD SEMINAR 08.11.2023

NIF-EPI02, 02