Hopp til innhold

Overnatting langrenn 2019-20

Linker til bestilling av overnatting ifbm. Hovedlandsrennet, NM og Norgescup junior og senior sesongen 2019-20 er nå lagt ut.

Oppland Skikrets har reservert et visst antall overnattingsplasser i forbindelse med mesterskap og norgescuprenn i langrenn, for innkvartering forutøvere, støtteapparat, klubbledere - både for å oppnå gunstige priser og den positive effekten av å bo samlet som krets. Utøvere og trenere vil bli prioritert dersom vi ikke har nok sengeplasser til alle som bestiller overnattingsplasser.

Overnatting NM/NC junior
NSF viderefører ordningen med felles organisering av overnatting ifbm. NM/NC junior. Dette innebærer at NSF reserverer alle sengeplasser på arrangørstedet og fordeler på kretsene - med samme fordelingsnøkkel som i fjor, dvs. 1 leder pr. 3 utøvere. Bakgrunnen for ordninger er for å sikre at alle utøvere får overnatting nær stadion. 

Foreldre kan gjerne bestille overnatting gjennom skikretsen, slik at vi får oversikt over hvor mange som ønsker overnatting. Men vi kan ikke garantere at alle får plass, så det kan være et alternativ å undersøke alternativ overnatting i privat regi som back up.

NB! Samme søknadsfrist for alle: 25. september! 

For NM og NC junior er bestillingen foreløpig og kan evt. trekkes når hoteller og priser er klart (i løpet av oktober). Men når tilbud om hotell er akseptert når det er klart, anses den som bindende.

Overnatting NM/NC senior
For NM del 1 og NC senior har vi reservert rom direkte hos hotellene, sjekk frister for de ulike hotellene/arrangementene.

Det er IKKE lagt opp til felles overnatting ifbm. NC på Veldre (MjøsSki) og NM del 2 på Lillehammer, da vi har fått signaler fra miljøet om at det ikke er nødvendig.

Hovedlandsrennet 2020 Nybygda.
Vi har reservert rom på First Victoria Hotel på Hamar. 

___________________

KLIKK HER for å komme til den komplette oversikten over hotell, inkl. linker til bestilling.

Alternativt kan dere klikke dere inn på skikretsens samleside for nasjonale renn, og velge arrangement i menyen på venstre side.

Bestillingsfrister
Vær ekstra oppmerksom mht. siste frist for bestilling, disse er lagt iht. avbestillingsfrister gitt av det enkelte hotell. 
NB! Vi prioriterer de som overholder fristene!

Bindende påmelding
Påmeldinger til NC senior, NM del 1 og Hovedlandsrennet er i utgangspunktet bindende. Mange hoteller er heldigvis fleksible inn mot rennhelgene, andre ikke... Dersom bestilt overnatting ikke benyttes og vi ikke får avbestilt overnattingen, må privat reiseforsikring benyttes.

For NM/NC junior er bestillingen som nevnt over foreløpig og kan evt. trekkes når hoteller og priser er klart. Men når tilbud om hotell er akseptert når det er klart, anses den som bindende.

Betaling
Skikretsen utfakturer klubb/team i etterkant av hvert renn. Prisene i oversikten er iht. inngåtte avtaler, men kan bli justert litt opp eller ned ved endelig fakturering. Skikretsen skal ikke tjene penger på dette og utfakturerer i tråd med reell faktura fra hotellet.

 NSF TERMINLISTE 2019-20

Bestilling av smøreplasser 2019-20, NM/NC/HL
KLIKK HER for å komme til egen side med informasjon og link til bestilling, siste frist 1. november.

  • Smøreplasser ifbm. NC på Gålå i november bestilles direkte til arrangør
  • De som har egen smørebil/-vogn, bestiller smøreplass direkte hos arrangøren.

  

NIF-EPI02, 02