Hopp til innhold

Kretsopplegg nasjonale renn

 

BESTILLING AV OVERNATTING SESONGEN 2019-20
Oppland Skikrets har reservert et visst antall overnattingsplasser i forbindelse med mesterskap og norgescuprenn i langrenn, for innkvartering forutøvere, støtteapparat, klubbledere - både for å oppnå gunstige priser og den positive effekten av å bo samlet som krets. Utøvere og trenere vil bli prioritert dersom vi ikke har nok sengeplasser til alle som bestiller overnattingsplasser.

NSF TERMINLISTE 2019-20

Overnatting JUNIOR sesongen 2019-20
NSF viderefører ordningen med felles organisering av overnatting ifbm. NM og NC junior. Dette innebærer at NSF reserverer alle sengeplasser på arrangørstedet og fordeler på kretsene - med samme fordelingsnøkkel som i fjor, dvs. 1 leder pr. 3 utøvere. Bakgrunnen for ordninger er for å sikre at alle utøvere får overnatting nær stadion. 

Foreldre kan gjerne bestille overnatting gjennom skikretsen, slik at vi får oversikt over hvor mange som ønsker overnatting. Men vi kan ikke garantere at alle får plass, så det kan være et alternativ å undersøke alternativ overnatting i privat regi som back up.

NB! Samme søknadsfrist for alle: 25. september, link til bestilling legges ut primo septmber.

For NM og NC junior er bestillingen foreløpig og kan evt. trekkes når hoteller og priser er klart (i løpet av oktober). Men når tilbud om hotell er akseptert når det er klart, anses den som bindende.

Overnatting SENIOR sesongen 2019-20
For NM del 1 og NC senior har vi reservert rom direkte hos hotellene, sjekk frister for de ulike hotellene/arrangementene.

Ifbm. NM del 2 på Lillehammer og NC senior på Veldre (MjøsSki), er det IKKE reservert overnatting, da vi har fått signaler om at alle her vil bo hjemme eller ordne egen overnatting.

HOVEDLANDSRENNET 2020 Nybygda
Vi har reservert rom på First Hotel Victoria på Hamar. Ettersom vi regner med at ganske mange av dere velger å bo hjemme og ta dagsturer, har hotellet bedt oss om å sette en tidlig frist for tilbakemelding - frist 1. desember.

Dere finner mer informasjon om hvert renn på venstre side (blå linker). 

OVERSIKT OVERNATTING NM/NC/HL SESONGEN 2019-20 

Bestillingsfrister
Vær ekstra oppmerksom mht. siste frist for bestilling, disse er lagt iht. avbestillingsfrister gitt av det enkelte hotell.

NB! Vi prioriterer de som overholder fristene!

Bindende påmelding
Påmeldinger til NC senior, NM del 1 og Hovedlandsrennet er i utgangspunktet bindende. Noen hoteller er fleksible, andre ikke... Dersom bestilt overnatting ikke benyttes og vi ikke får avbestilt overnattingen, må privat reiseforsikring benyttes.

For NM og NC junior er bestillingen foreløpig og kan evt. trekkes når hoteller og priser er klart. Men når tilbud om hotell er akseptert når det er klart, anses den som bindende.

Betaling
Skikretsen utfakturer klubb/team i etterkant av hvert renn. Prisene i oversikten er iht. inngåtte avtaler, men kan bli justert litt opp eller ned ved endelig fakturering. Skikretsen skal ikke tjene penger på dette og utfakturerer i tråd med reell faktura fra hotellet.

________________________________________

Bestilling av smøreplasser 2019-20
KLIKK HER for å komme til egen side med informasjon og link til bestilling.

 

nif-epi04, 04