Hopp til innhold

Kretsopplegg nasjonale renn

HL 2024 Gålå    Kong Haralds Ungdomsstafett

NC jr. Lygna     NC jr. Granåsen     NM jr. Nybygda    NC jr. finaler Skei

NM U23/nC sr. Gålå     NC sr. Lygna     NC sr. Nes     NM del 1 Beitostølen    SC/NC sr. Hommelvik   NM del 2 Lillehammer

 

NSF TERMINLISTE 2023-24

 

Overnatting HL Gålå 2024

Skikretsen har reservert 40 dobbeltrom på Wadahl Høgfjellshotell. 

Foreldre kan gjerne bestille overnatting gjennom skikretsen, slik at vi får oversikt over hvor mange som ønsker overnatting. Utøvere og trenere vil bli prioritert dersom vi ikke har nok sengeplasser til alle som bestiller overnattingsplasser.

NB! Frist: 25. september 2022

Ettersom det er stor rift om sengeplassene på Gålå, har arrangør og NSF bedt om en rask tilbakemelding mht. behov for overnatting, slik at evt. ledige rom kan frigjøres og gis til andre.

Denne påmeldingen er IKKE bindende.
Bestillingen er først bindende når dere får tilbud med priser og bekrefter at dere ønsker å benytte dere av tilbudet.

KLIKK HER for mer info og link til bestilling!

______________________

Overnatting NC/NM JUNIOR sesongen 2023-24

Skiforbundet (NSF) viderefører ordningen med felles organisering av overnatting ifbm. HL, NM og NC junior. Dette innebærer at arrangør/NSF reserverer alle sengeplasser på arrangørstedet og fordeler på kretsene - i utgangspnktet med fordelingsnøkkel 1 leder pr. 3 utøvere - men dersom det er god hotellkapasitet, kan vi få plass til flere. Bakgrunnen for ordningen er for å sikre at alle utøvere får overnatting nær stadion. 

Foreldre kan gjerne bestille overnatting gjennom skikretsen, slik at vi får oversikt over hvor mange som ønsker overnatting. Men vi kan ikke garantere at alle får plass, så det kan være et alternativ å undersøke alternativ overnatting i privat regi som back up.

NB! Samme søknadsfrist for alle: 25. september 2023

Denne påmeldingen er IKKE bindende. Men vi trenger en oversikt over hvor mange som ønsker overnatting. Bestillingen blir først bindende når NSF har fordelt hotell og dere får tilbud om hotell med priser.

Det legges IKKE opp til felles overnattingsopplegg til Uttak VM junior i Hovden, her må utøver/klubb/team ordne egen overnatting.

KLIKK HER for mer info og link til bestilling!

______________________

Overnatting SENIOR sesongen 2023-24

For NM del 1 og NC senior utenfor egen krets har vi reservert rom direkte hos hotellene, sjekk frister for de ulike hotellene/arrangementene.

Det er også reservert rom på Bergo Hotel ifbm. NM på Beitostølen.

OVERSIKT OVERNATTING NM/NC/HL 2023-24   sist oppdatert 3. oktober 2023

Bestillingsfrister
Vær ekstra oppmerksom mht. siste frist for bestilling, disse er lagt iht. avbestillingsfrister gitt av NSF og det enkelte hotell.

NB! Vi prioriterer de som overholder fristene!

Bindende påmelding
Påmeldinger til seniorrenn er i utgangspunktet bindende etter bestillingsfristens utløp. Noen hoteller er fleksible, andre ikke... Dersom bestilt overnatting ikke benyttes og vi ikke får avbestilt overnattingen, må privat reiseforsikring benyttes.

____________________________

Betaling

Med mindre noe annet er angitt, utfakturer skikretsen klubbvis i etterkant av hvert renn. Prisene i oversikten er iht. inngåtte avtaler, men kan bli justert litt opp eller ned ved endelig fakturering. Skikretsen skal ikke tjene penger på dette og utfakturerer i tråd med reell faktura fra hotellet.

Smøreplasser sesongen 2023-24

HL 2024
Her legges det opp til en videreføring av felles smøreopplegg, men med et litt annet opplegg enn i 2023, mer info om dette kommer. Men klubbene trenger IKKE bestille smøreplasser.

NM/NC junior og senior
Erfaringene viser at de fleste team ønsker å bestille direkte hos arrangør, enten smørevogn eller smøreplasser. Følg med på arrangementenes hjemmesider!

nif-epi04, 04