Hopp til innhold

Kretsopplegg nasjonale renn


BESTILLING AV OVERNATTING SESONGEN 2016-17
Oppland Skikrets har reservert et visst antall overnattingsplasser i forbindelse med mesterskap og norgescuprenn i langrenn, for innkvartering forutøvere, støtteapparat, klubbledere - både for å oppnå gunstige priser og den positive effekten av å bo samlet som krets. Utøvere og trenere vil bli prioritert dersom vi ikke har nok sengeplasser til alle som bestiller overnattingsplasser.

Nytt opplegg for junior sesongen 2016-17
NSF prøver ut et nytt opplegg ifbm. NM og Norgescup for junior. Dette innebærer at NSF reserverer alle sengeplasser på arrangørstedet og fordeler på kretsene. Foreløpig fordelingsnøkkel er 1 leder pr. 4 utøvere. Dette er for å sikre at alle utøvere får overnatting nær stadion. Dersom det fortsatt er ledige senger når alle kretser har fått det de trenger, vil disse bli frigitt primo oktober. Foreldre kan gjerne bestille overnatting gjennom skikretsen som vanlig, slik at vi får oversikt over hvor mange som ønsker. Men vi oppfordrer dere også om å undersøke alternativ overnatting i privat regi allerede nå, for sikkerhets skyld.

NB! For senior og Hovedlandsrennet har vi reservert rom direkte hos hotellene og har plass til flere.

Dere finner mer informasjon om hvert renn på venstre side (blå linker). Informasjon legges ut fortløpende etter hvert som det blir klart utover høsten.

OVERSIKT OVERNATTING NM/NC/HL SESONGEN 2016-17

Bestillingsfrister
Vær ekstra oppmerksom mht. siste frist for bestilling, disse er lagt iht. avbestillingsfrister gitt av det enkelte hotell. NB! Vi prioriterer de som overholder fristene!

Bindende påmelding
Påmeldinger er bindende. Noen hoteller er fleksible, andre ikke... Dersom bestilt overnatting ikke benyttes og vi ikke får avbestilt overnattingen, må privat reiseforsikring benyttes.

Betaling
Skikretsen utfakturer klubb/team i etterkant av hvert renn. Prisene i oversikten er iht. inngåtte avtaler, men kan bli justert litt opp eller ned ved endelig fakturering. Skikretsen skal ikke tjene penger på dette og utfakturerer i tråd med reell faktura fra hotellet

NB! Det er viktig at all kommunikasjon vedr. overnatting i regi av skikretsen skjer via skikretsen, IKKE direkte med hotellet! 

________________________________________

Bestilling av smøreplasser 2016-17
Mer informasjon om dette finner dere på egen side , siste frist for bestilling er 1. november!

NSF Terminliste 2016-17