Hopp til innhold

Kretsopplegg nasjonale renn

NSF TERMINLISTE 2022-23

Dere finner mer informasjon om hvert renn på venstre side (blå linker).  

Overnatting HL/NC/NM 2022-23

Oppland Skikrets organiserer overnattingsplasser i forbindelse med mesterskap og norgescuprenn i langrenn, for innkvartering for utøvere, støtteapparat, ledere - både for å oppnå gunstige priser og den positive effekten av å bo samlet som krets. Utøvere og trenere vil bli prioritert dersom vi ikke har nok sengeplasser til alle som bestiller overnattingsplasser.

_______________________

Overnatting HL og JUNIOR sesongen 2022-23

Skiforbundet (NSF) viderefører ordningen med felles organisering av overnatting ifbm. HL, NM og NC junior. Dette innebærer at arrangør/NSF reserverer alle sengeplasser på arrangørstedet og fordeler på kretsene - i utgangspnktet med fordelingsnøkkel 1 leder pr. 3 utøvere - men dersom det er god hotellkapasitet, kan vi få plass til flere. Bakgrunnen for ordningen er for å sikre at alle utøvere får overnatting nær stadion. 

Foreldre kan gjerne bestille overnatting gjennom skikretsen, slik at vi får oversikt over hvor mange som ønsker overnatting. Men vi kan ikke garantere at alle får plass, så det kan være et alternativ å undersøke alternativ overnatting i privat regi som back up.

NB! Samme søknadsfrist for alle: 25. september 2022

Denne påmeldingen er IKKE bindende. Men vi trenger en oversikt over hvor mange som ønsker overnatting. Bestillingen blir først bindende når NSF har fordelt hotell og dere får tilbud om hotell med priser.

______________________


Overnatting SENIOR sesongen 2022-23
For NM del 1 og NC senior utenfor egen krets har vi reservert rom direkte hos hotellene, sjekk frister for de ulike hotellene/arrangementene.

Ifbm. NM del 1 på Vind og NC på Veldre Sag er det IKKE reservert overnatting, da vi har fått signaler om at alle her vil bo hjemme eller ordne egen overnatting.

OVERSIKT OVERNATTING NM/NC/HL 2022-23

Bestillingsfrister
Vær ekstra oppmerksom mht. siste frist for bestilling, disse er lagt iht. avbestillingsfrister gitt av NSF og det enkelte hotell.

NB! Vi prioriterer de som overholder fristene!

Bindende påmelding
Påmeldinger til seniorrenn er i utgangspunktet bindende. Noen hoteller er fleksible, andre ikke... Dersom bestilt overnatting ikke benyttes og vi ikke får avbestilt overnattingen, må privat reiseforsikring benyttes.

For HL og NM/NC junior er bestillingen foreløpig og kan evt. trekkes når hoteller og priser er klart. Men når tilbud om hotell er akseptert når det er klart, anses den som bindende.

Betaling
Med mindre noe annet er angitt, utfakturer skikretsen klubbvis i etterkant av hvert renn. Prisene i oversikten er iht. inngåtte avtaler, men kan bli justert litt opp eller ned ved endelig fakturering. Skikretsen skal ikke tjene penger på dette og utfakturerer i tråd med reell faktura fra hotellet.

 

Bestilling smøreplasser 2022-23

  • NM og NC senior: Det legges ikke opp til felles bestilling av smøreplasser gjennom kretsene, klubb/team bestiller direkte hos arrangør.
  • HL, NM og NC junior: Kretsen legger opp til felles bestilling av smøreplasser for de som ønsker det. De som har egen smørevogn, bestiller direkte hos arrangør.

KLIKK HER for å komme til side for bestilling og mer informasjon.

nif-epi04, 04
NTB