Hopp til innhold

Anleggsrådgivning

Struktur for anleggsrådgivning og homologering i Norges Skiforbund

Prosess rådgivning anleggsutforming

 Grenfaglige rådgivere og homoleringsinspektører

Inspektører må være godkjent som FIS homologeringsinspektører (teorikurs og praktisk oppgave)

HOMOLOGERING (langrenn)
* Homologering gjelder bare for anlegg som ønsker FIS homologerte løyper for internasjonale/FIS-renn.
* Homologering/godkjenning av løyper må utføres av en annen person enn vedkommende som har fungert som rådgiver på utforming avstadion- og løypedesign.
* Homologeringsinspektør utpekes avLKs komite fpr regler og homologering.

Prosess homologering

Kontrakter NSF og rådgiver/inspektør
* NSF inngår avtale med den enkelte rådgiver, der vedkommende stiller seg tilgjengeli for oppdrag som formidles via NSF.
* Honorar for rådgiveroppdrag på uforming reguleres i skriftlig avtale mellom anleggseier og rådgiver.
* Honorar for inspektøroppdrag betales av anleggseier.
* NSF har retningsgivende satser for nevnte oppdrag.

Satser for rådgivning anleggsutforming og homologering
* 1. befaring (1/2- 1 dag):   Kr. 1.500 + reise/diett
* Etter avtaleinngåelse:      Kr.    600 pr. time eks. mva
                                                 Kr. 4.000 pr. dag eks. mva
Kompensasjon utføres iht. skriftlig avtale mellom anleggseier og homologeringsinspektør.


 

NIF-EPI01, 01
NTB