Hopp til innhold

Anlegg

Anleggsplan for Oppland Skikrets ble lagt fram og godkjent på Skikretstinget 2015, fredag 5. juni 2015.
OSK Anleggsplan 2015-17
Kartlegging av skianlegg i Oppland har vært en viktig del av prosessen inn mot en anleggsplan, da den informasjonen som ligger her, vil være viktig ved alle prioriteringer knyttet til anlegg i årene som kommer. 

Alle skianlegg i Oppland, både store og små, er registrert i en egen oversikt i excel, som Vedlegg 1 til anleggsplanen. Anleggene er sortert pr. gren, hhv. langrenn, alpint og hopp, sjekk fanene nederst i

Vedlegg 1: Oversikt anlegg Oppland        sist oppdatert april 2016.

Både Anleggsplanen og vedlagte oversikt over anlegg i Oppland er dynamiske, levende dokumenter. Dvs. de vil fortløpende bli revidert ved endringer i data, behov m.m.

Dersom dere noe skal endres eller legges til i oversikten over anlegg, er det fint om dette kan rapporteres inn til leder i Anleggsutvalget, Fred Arne Hessen, fredarne.hessen@hvskd.no, tlf. 990 97 603.


OSK Anleggsutvalg 
Struktur for anleggsrådgivning og homologering i NSF