Hopp til innhold

Orgeltramp er blitt populært blant barn og unge.

Søk om aktivitetsutstyr til din klubb

Alle landets skiklubber kan søke på tildeling av utstyrspakker med orgeltramp og hopp i to ulike størrelser. Dette utstyret kan brukes med rulleski og på ski vinterstid for tilrettelegging i eksisterende skianlegg. Det er en løpende søknadsfrist frem til 1. oktober for ski-Norge.Norges Skiforbund har mottatt midler av Sparebankstiftelsen DNB til et prosjekt for tilrettelegging av anlegg mot barn og ungdom. Prosjektet er rettet mot fornying av skianlegg, samt tilrettelegging i anlegg med aktivitetsutstyr og kompetanse.

Hva er større aktivitetsutstyr?
Større aktivitetsutstyr er i denne sammenheng flyttbare orgeltramp og hopp fra Lierplast. Disse produktene har vært på markedet siden mars 2022, og er utviklet i samarbeid med NSF. Utstyret kan brukes både på ski og rulleski.

Annet aktivitetsutstyr vil bli vurdert tatt med ved neste søknadsrunde.

Formål
Formålet med tilskuddsordningen er å bistå anleggsutviklingen i våre skiklubber noe som vil styrke Norges Skiforbunds rekruttering og visjon om «skiglede for alle».

Hvem kan søke
Skiklubber i hele Norge kan søke.

Søknadsfrist innen 1. oktober
Løpende søknadsfrist frem til 1. oktober 2024
Prosjektet har en varighet på tre år og det vil være to søknadsfrister per år fra og med 2025. Søknadsfristene legges ut på skiforbundet.no.

Hva kan din skiklubb søke på?
Det kan søkes om to ulike utstyrspakker som inneholder orgeltramp og hopp.
Utstyrspakke 1: Inneholder 8 orgeltramp og to hopp + rulleskibelegg
Dette utstyret passer for normalt store klubber.
Utstyrspakke 2: Stor pakke: Inneholder 16 orgeltramp + to hopp + rulleskibelegg
Dette utstyret er tilpasset store klubber og klubber som arrangerer store Cross renn.

Krav til søker
* Klubben må betale en egenandel på 5000,- for utstyrspakke 1 og 7 500 for utstyrspakke 2
* Klubben forplikter seg til å gjennomføre et inspirasjonskurs i bruk av utstyret.
* Kurset er et kvelds/dagkurs
* Klubben skal stille med foreldre, ungdommer og trenere (minimum 6 deltakere)
* Kurset gjennomføres enten på rulleski eller ski.
* Kurset holdes av skiklubbutvikler i din krets.
* Oppfordrer til at utstyret benyttes i et arrangement i løpet av inneværende sesong
* Enkel rapportering

Søknadsvurdering
Søknadene vil bli vurdert ut fra gjeldene kriterier av en prosjektgruppe og tildeles fortløpende ut ifra prosjektets økonomiske rammer.

Søkere prioriteres ut ifra følgende kriterier
* Klubber som har tilsvarende utstyr fra før må begrunne hvorfor de eventuelt trenger ett sett til.
* Landsdekkende

Avgrensning
* Det gis kun støtte til skiidretter
* Det gis ikke støtte til frivillige organisasjoner eller kommuner.
* Klubber som allerede har fått tildelt utstyrspakke via dette prosjektet vil ikke kunne søke på nytt

Rapportering
Klubbene skal i ettertid sende inn en kort rapport med bilder av utstyret i bruk.
Det vil i etterkant bli sent ut en kort spørreundersøkelse til alle mottakere av utstyr som vi ønsker at det blir gitt et svar på.

Søk om midler
Klubbene søker gjennom å trykke på linken under og fylle inn skjemaet

Gå til søknadsskjemaet

Ta gjerne kontakt med oss før du sender inn søknaden hvis din klubb lurer på noe.
Kontaktpersoner:
Anleggsrådgiver og prosjektleder:
Marianne Myklebust, epost: marianne.myklebust@skiforbundet.no, tlf 908 32 223
Skiklubbutvikler og leder tildelingskomité:
Ingunn Fossmellem, epost: Ingunn.fossmellem@skiforbundet.no, tlf 481 12 500

Les ogsaå: Norges Skiforbund har fått over 16 millioner av Sparebankstiftelsen DNB til et prosjekt for tilrettelegging mot barn og ungdom.

NIF-EPI03, 03