Hopp til innhold

Tildelingen ble markert i Norges Skiforbunds lokaler denne uka under et møte. Fra venstre: Ingrid Heggebø Lutnæs (leder Oslo Skikrets), Cathrine Instebø (daglig leder NSF Langrenn), Martin Bartnes (sportssjef NSF Randoee), Ellie Lein (delvis skjult på skjerm, administrasjonssjef Oppland Skikrets), Sindre Rønning (Spaebankstiftelsen DNB), Arne Baumann (generalsekretær NSF), Marianne Myklebust (avdelingsledere NSF), Steinar Sæthre (Sparebankstifelsen DNB), Ola Keul (organisasjonssjef NSF), Sigrid Snuggerud (Skistyret), Brit Baldishol (utviklingssjef NSF Langrenn) og Sven Håkon Kulbeck (leder for rekrutteringsavdelingen NSF).

Støtte til fornyelse av skianlegg

Norges Skiforbund har fått over 16 millioner av Sparebankstiftelsen DNB til et prosjekt for tilrettelegging mot barn og ungdom. Prosjektet er rettet mot fornying av skianlegg, samt tilrettelegging i anlegg med aktivitetsutstyr og kompetanse.

– Vi ønsker et større fokus på å utnytte eksisterende idrettsanlegg best mulig, og tilpasse dem til morgendagens aktivitet, fremfor å bygge nytt hver gang det er trendskifter i samfunnet. Anleggsutviklingen Skiforbundet skal drive frem gjennom dette prosjektet er et godt eksempel, og vil sikre at kommende generasjoner får gode og allment tilgjengelige arenaer for å drive skilek og lære seg livslange ferdigheter, forteller rådgiver for idrett og lek i Sparebankstiftelsen DNB, Steinar Sæthre.

Generalsekretær i Norges Skiforbund, Arne Baumann, takker for støtten.

– Sparebankstiftelsen DNB er en meget god samarbeidspartner, og flere prosjekter har de siste årene fått støtte. Dette prosjektet styrker vårt viktigste hovedsatsingsområde for barn og ungdom. Ved å tilføre våre skianlegg crossløyper, skileikbakker, sosiale møteplasser og aktivitetsutstyr lager vi skianleggene mer spennende og inspirerende for barn, familier og ungdom. Dette poengterer at vi tar rekrutteringsarbeidet inn mot barn og unge på skikkelig alvor, sier Baumann. 

Prosjektet er delt inn i to forskjellige deler. Den første delen er landsdekkende. Her kan alle klubber fra ski-Norge søke om 35 utstyrspakker pr. år i tre år. Målet med støtten er at den skal gjøre det lettere for skiklubber å tilrettelegge for nye aktivitetstrender ved å tilby lekbasert utstyr og anleggselementer, som også benyttes til aktiviteter for rulleski sommerstid.

I del to går det på å etablere sju crossanlegg i fullskalaformat på Østlandet. Her er målet at det skal etableres ett anlegg i skikretsene Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold/Telemark, Hedmark, Oppland og Oslo. Anleggene vil ivareta tilgjengelighet og universell utforming, et bredt spekter av skilek og rekrutteringsaktivitet, innen ulike disipliner.

– Vi er glade for å ha fått tilslag på vår søknad, og er klare for å imøtekomme nye aktivitetstrender hvor vi fornyer eksisterende skianlegg for barn og ungdom. Dette blir et flott tiltak rettet mot barn og unge, og vi vet hvor mye klubbene våre etterspør utstyr som inspirere de unge til skiaktivitet. Her har ski-Norge en kjempemulighet til å søke om slikt utstyr forteller Marianne Myklebust i Norges Skiforbund. 

Prosjektet har en varighet på foreløpig tre år. 

Mer om hvordan klubbene kan søke vil komme senere, via skikretsene og NSFs nettsider.  

LES OGSÅ: SPAREBANKSTIFTELSEN DNB TILDELER 643,7 MILLIONER KRONER FORDELT PÅ 565 STORE OG SMÅ PROSJEKTER PÅ ØSTLANDET.

 

HER KAN DERE LESE SØKNADEN TIL NORGES SKIFORBUND 
Fra venstre: Sindre Rønning (Spaebankstiftelsen DNB), Arne Baumann (generalsekretær NSF), Marianne Myklebust (avdelingsleder skiklubbutviklere NSF) og Steinar Sæthre (Sparebankstifelsen DNB).

NIF-EPI02, 02