Hopp til innhold

Oppfølging av anbefalinger fra utvalget nedsatt av NSF for å evaluere "hoppsaken"

Skistyret har suksessivt etter framlegg av rapporten behandlet rapportens 32 anbefalinger.

Skistyret behandlet og sluttførte rapporten i styremøte 9. juni.

Med denne rapporten anser Skistyret at rapporten fra evalueringsutvalget er ferdig behandlet.

Les hele rapporten her

NIF-EPI01, 01