Hopp til innhold

Fluorforbud også i norske skirenn

Fra sesongen 2020-2021 innfører som kjent FIS fluorforbud i alle FIS-renn i alle skidisipliner. Dette inkluderer mange norske skirenn.

Gå til samlesiden for fluor


Norges Skiforbund har hatt et lignende forbud for alle klasser til og med 16 år i ett år allerede.

Skistyret vedtok i sist styremøte i juni at fluorforbudet utvides i Norge til å gjelde alle klasser og alle konkurranser, ikke bare FIS-renn. Det vil si at det kommende sesong vil det være fluorforbud i samtlige klasser i alle grener i alle renn på NSFs terminliste. 

NSF vil komme tilbake til endelig regelverk så snart FIS sitt reglement er på plass. Grenkomiteene vil også påbegynne arbeidet med å se på hvordan forbudet skal følges opp i sine grener. 

– Mange av Norges Skiforbund sine terminfestede renn, er allerede FIS renn. Fluorforbudet som FIS har innført for kommende sesong, vil også gjelde de øvrige konkurranser i Norge. Det er en selvfølge at forbud mot fluor, som har vist seg skadelig både for helsen og miljøet, skal gjelde for alle konkurranser i Norge, sier skipresident Erik Røste. 
Han legger til at arbeidsgruppen i FIS som han er en del av, arbeider med å utvikle protokoller for rensing av eksiterende utstyr, både ski og børster, slik at dette kan brukes også kommende vinter. Disse manualene vil bli tilgjengeliggjort så snart de foreligger og metodene er godt kvalitetssikret. 

Se også sak på skiforbundet.no fra mai. 

NIF-EPI01, 01