Hopp til innhold

Fortsatt fluorforbud

FIS Council vedtok i november 19 forbud mot bruk av all fluor smøring i alle grener fra sesongen 2020/21. Arbeidsgruppen oppnevnt av FIS Council og som har jobbet med å utvikle en testmetode og testapparat, la frem sin statusrapport til FIS Council under møtet på mandag.

GÅ TIL SAMLESIDEN FOR FLUOR

Utviklingen av testmetode og testapparat går etter planen. 

I november ble det nedsatt en arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å arbeide for å finne en testmetode som avdekker bruk av fluor. Den norske skipresidenten er en del av den arbeidsgruppen.

– Det er ingen endring i fluorforbudet. All bruk av skismøring med fluor er forbudt i alle FIS konkurranser fra kommende sesong. Nå starter en periode med omfattende testing for og klargjøring av testprosedyrer og for å kalibrere apparatet som er under utvikling. Dette er en måleteknisk sak. Det er viktig å finne de riktige grenseverdiene for å unngå misforståelser, sier Norges skipresident og styremedlem i FIS, Erik Røste.

Etter vinteren kommer fluorkontrollene til å bli evaluert for å gjøre eventuelle tilpasninger og justeringer. Det er selskapet Kompass i samarbeid med Frauhenhof-instituttet som har utviklet et håndholdt testapparat for fluorkontrollene til FIS.

Les også sak på FIS med leder av arbeidsgruppen, Roman Kumpost

Se også sak fra november

NIF-EPI01, 01