Hopp til innhold

Langrenn

Torsdag, 12. juni 2014

kl. 14.00 – 17.00
Innledning og rapporter
Innledning v/ LK-leder Torbjørn Skogstad
Ny organisering av Langrenn (administrativt), ny org.plan
Årsberetningen (den foreligger utsendt og forutsettes lest)

Markedshalvtimen v/ Bernt-Halvard Olderskog

Bredde og Utvikling v/ Per Nymoen
Landslagsvirksomheten v/ Vidar Løfshus
- Tidenes langrennssesong
- Oppturer og nedturer
- Funksjonsfriske og funksjonshemmede

Internasjonalt: Kort rapport fra FIS-møtene i Barcelona  v/ Åge Skinstad

Økonomi:
- Regnskapet for 2013 v/ Åge Skinstad
- Revidert budsjett for 2014 v/ Åge Skinstad

Handlingsplanen: Hva har vi fulgt opp v/ Runa Skyttersæter

kl. 17.00 – 18.30
Arrangement
- Programmet for NM del 2, v/Torbjørn Skogstad
- «National racing manager»: Asgeir Moberg
- Terminlistens Hovedpunkter for 2015-2016 v/ Per Nymoen og Asgeir Moberg
  o Oppsett av terminlistens Hovedpkt
  o Søkerutiner og søkemanual
  o Kvalitetssikring av arrangement
  o Tilrettelegging for TV-sending/streaming
- Tildeling av Hovedlandsrennet: LK ønsker en uttalelse til Skistyret om økt bruk av «delt» arrangement (forskjellig arrangør av hopp og langrenn).

Middag kl.19.00

Fredag, 13. juni 2014

kl. 09.00 – 10.00
Ny utviklingsavdeling v/ Brit Baldishol
Hvordan sikre at vi fortsatt skal være verdens ledende langrennsnasjon:
- Regionlagssatning
- Juniorlag
- Skigymnas

Diskusjon! Hvordan sikre at Norge skal være verdens ledende langrennsnasjon i fremtiden.

kl. 10.00 – 11.30
Anlegg v/ Sissel Sveen Frogner
- Antall rulleskianlegg
-
Snøsikre anlegg (oversikt)
  o Kunstsnøanlegg
  o Snølagring
  o Anlegg over 800 m.o.h.

Hvordan kan langrenn få tak i mer av idrettens anleggsmidler, og hvordan kan norsk idrett få flere anleggsmidler v/ Paul Glomsaker (tidligere Kulturdept og Norges Fotballforbund)

Kommersielle aktørers rett til å benytte skianlegg og rulleskianlegg (status)

Hvordan arbeider Norges Skiforbund på anleggsektoren i dag, v/Marit Gjerland, anleggskonsulent NSF

kl. 11.30 - 12.30
Rulleski
- Terminliste og Norgescup 2014 v/ Per Nymoen
- Krav om TV-sendinger 2015 v/ Åge Skinstad
- FIS rulleskikomite, evt norsk representant
- Tema: Å ferdes trygt på veiene med rulleski
  o Presentasjon av prosjekt Statens Vegvesen i samarbeid med NSF Anne Margrete Bøe, Statens Veivesen Reg Vest
- Evt oppdatering av «rulleskivettregler»
- Stikkord: Synlighet (refleks, lys), fart/bremselengder, undervisningsmateriell, trenerkurs.

Lunsj kl. 12.30 –13.30

kl. 13.30 – 14.00
Årsmøte Langrennsportens Venner
v/ Styreleder Frank Pedersen

kl. 14.00 – 15.00
Bredde og rekruttering
v/Per Nymoen
- Utviklingstrappa: Å gjøre «treningsfilosofien» til allmennkunnskap.
- Noen få justeringer i «regler om langrenn for barn» (forslag fremlegges, evt sendes ut på forhånd).
- «Langrenn og god opptreden»- reglene: Gjennomgås. Et par justeringsforslag.
- Forslag om oblatordning på ski for ungdom. Tingforslag fra Telemark og Vestfold Skikrets. Se bakerst i denne saklisten for forslaget. LK har tidligere uttalt seg om forslaget.

Tidtakerbrikker:
Det foreslås å innføre «obligatorisk» brikke fra 11 år (at alle 11 år og eldre skal ha egen brikke).
- Andre særidretter har det slik
- Brikkenummer kan endres/byttes i «Min Idrett».
- For 11 år og eldre settes pris for å leie en brikke ganske høyt (50 kr+). For 10 år og yngre: Lav pris (>20 kr).

kl. 15.00 – 16.00
Ungdom, Ung i Sporet v/ Marius Vegheim
- Trenerutdanning for ungdom
- YOG, Ungdoms-OL Lillehammer 2016
  o Organisasjon, arrangementet
  o Norsk deltagertropp

kl. 16.15 – 17.00
Anti-Doping
, Anti-Doping Norge v/Anders Solheim og Lindbjørg Stølen
- Samarbeidsform
- Antall tester
- Forebyggende arbeid
- Forskning

kl. 17.00 – 17.45
Valg,
Valgkomiteen v/Olaf Lurvik

kl. 17.45 – 18.00
Avslutning

Hele programmet samt vedlegg i pdf-format

nif-epi04, 04