Hopp til innhold

Utvikle din klubb

Denne siden er under utarbeidelse. Her kan din klubb finne informasjon og inspirasjon til å utvikle aktiviteten i klubben.

KLUBBESØK FRA SKIKRETSEN:

 

REKRUTTERING TIL KLUBBEN:

Link 1        Link 2     Tilgang til skiutstyr

 

 UTVIKLING AV AKTIVITET:

Aktivitetstips     Skileikutstyr   Barneidrett     Ungdomsidrett

Korte kurs i klubb     Trenerkurs og fagstoff Trenerattesten

 

UTVIKLING AV ARRANGEMENT:

Sjekkliste / Mal for arrangement     Tips utvikling arrangement

Tidtakersystem

 

UTVIKLING AV ANLEGG:

Nettside anlegg       Skisprell - tilrettelegging av arena

 

SPØRSMÅL?

Ta kontakt med skikretsen v/skiklubbutvikler Vilde Austad.
vilde.austad@skiforbundet.no
Tlf. 901 25 341

Bjørn Bruvoll, Adm.sjef.
bjorn.bruvoll@skiforbundet.no
Tlf. 913 97 910

NIF-EPI03, 03
NTB