Hopp til innhold

Utvikle din klubb

Denne siden er under utarbeidelse. Her kan din klubb finne informasjon og inspirasjon til å utvikle aktiviteten i klubben.

KLUBBESØK FRA SKIKRETSEN:

 

REKRUTTERING TIL KLUBBEN:

  Tilgang til skiutstyr Rekruttering av frivillige 

 

 UTVIKLING AV AKTIVITET:

Aktivitetstips     Skileikutstyr   barne- og ungdomsidrett  Korte kurs i klubb     Trenerkurs og fagstoff Trenerattesten

 

UTVIKLING AV ARRANGEMENT:

Sjekkliste / Mal for arrangement     Arrangementskonsepter Tips utvikling arrangement

Tidtakersystem

 

UTVIKLING AV ANLEGG:

Nettside anlegg       Skisprell - tilrettelegging av arena

 

SPØRSMÅL?

Ta kontakt med skikretsen v/skiklubbutvikler Vilde Austad.
vilde.austad@skiforbundet.no
Tlf. 901 25 341

Bjørn Bruvoll, Adm.sjef.
bjorn.bruvoll@skiforbundet.no
Tlf. 913 97 910

nif-epi04, 04