Hopp til innhold

Barneidrett

På denne siden vil du finne nyttig informasjon om barn og skiidrett som er felles for alle våre grener.

Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, vekt, fysiske utvikling og funksjonshemning.

Gå til NIFs side om barneidrett

TIPS OG RÅD TIL HVORDAN IDRETTSLAGET KAN SKAPE MER OG BEDRE AKTIVITET FOR UNGDOM!

nif-epi04, 04