Hopp til innhold

Barneidrettsbestemmelsene

Skiidrett og barn. - Bestemmelser og rettigheter -

All idrettsaktivitet og skiaktivitet skal foregå på barns premisser, og alle barn skal inkluderes i idrettslag uavhengig av ambisjoner, ferdigheter og behov. Gode opplevelser, trivsel og mestring skal være fundamentet i all idrettsaktivitet for barn. Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett er med på å underbygge dette slik at vi får en god barneidrett i Norge. For å lese mer om barneidrett og bestemmelser kan du trykke på knappen under teksten. 

Barna i fokus

Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) tar utgangspunkt i barneidrettens rettigheter og bestemmelser for å sørge for at barns møte med skiidretten blir preget av lek og glede, uavhengig av utviklingsnivå og alder.

BROSJYRE SKI UTVIKLINGSMODELL PLAKAT TIL KLUBB FORELDREVETTREGLER Langrenn

BROSJYRE NIF OFTE STILTE SPØRSMÅL FORSIKRING Foreldreguide OLT TRENING AV BARN

 

Rennreglement
Nedenfor finner dere generell info om hva som gjelder for skirenn for barn. Spesifikke rennreglement for hver enkelt gren finnes på grensidene.    

Premiering ved konkurranser for barn

 • Det gis 100 prosent lik premiering for klasse 9 år og yngre.
 • Det gis 100 prosent premiering for klasse 10-11 år.
 • Det gis minimum 50 prosent premiering for klasse 12 år og eldre.
 • NSF anbefaler at så mange som mulig får premie.      

Rennkategorier  

 • 9 år og yngre kan delta i klubbrenn, lokalkrets-/sonerenn.
 • Skikretsen setter opp en terminliste for hver sone.
 • 10 og 11 årsklassene kan i tillegg delta på kretsrenn.
 • 11 år og yngre har ikke KM. Unntaket er alpint hvor yngste klasse i KM er  11-12 år. 
 • Alle grener har klasser både for gutter og jenter.  

 

Politiattest for idrettslag
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

 

 

UTVIKLINGSPLAN - generell

Opp til 6 års alder
Lek og varierte aktiviteter som skal stimulere barnas utvikling og de grunnleggende bevegelsene.  

7-10 år
Gode muligheter til å utforske og øve på ulike fysiske aktiviteter eller idrettsøvelser med forskjellige bevegelsesmønstre, slik at de får bred bevegelseserfaring. Dette gir et godt grunnlag for senere   bevegelseslæring. Dette kan gjøres innfor en eller flere idretter, men hver idrett har ansvaret for å gjøre tilbudet sitt variert og tilpasset barnas utviklingsnivå.  

10-12 år  
Varierte aktiviteter og høyt aktivitetsnivå som sikrer gode basisferdigheter. Fordypning i en eller noen få idretter kan sikre et godt teknikkgrunnlag for senere utvikling innen idrettsgrenen.  

 

UTVIKLINGSPLAN - for skiidretten  

Opp til 6 års alder  

 • Allsidig skiaktivitet knyttet til grunnleggende ferdigheter innenfor langrenn, hopp og svingteknikk.
 • Bruk gjerne skileikprinsipper med situasjonstyrt- og oppgavestyrt innlæring.
 • Tilrettelegg for gode aktivitetsområder og nærmiljøanlegg.
 • La terrenget ”undervise” og gi assosiasjonsoppgaver knyttet til teknikkinnlæring.
 • Stor aktivitet, mye lek og mestring.
 • Mye gåing, kjøring og hopping på ski. Tilpass terreng og aktivitet til barnas utviklingsnivå og skiferdigheter.  

7–10 år  

 • Variert og allsidig skiaktivitet stimulerer til god teknikkutvikling og gode opplevelser.
 • Tilrettelegg for aktivitet knyttet til grunnleggende skiferdigheter.
 • Bruk de samme prinsipper for innlæring som beskrevet for de under 6 år.
 • Varier med bruk av fart, terreng og teknikker.
 • Viktig medstor aktivitet på trening - mange turer, mange hopp og korte intensive økter.
 • Mye repetisjon av øvelser, samtidig med nye utfordringer knyttet til teknikk og fart.
 • Spenning og mestring er viktig!
 • Bruk elementer som hinderløyper, bølgefelt, kuler og bakker.
 • Bruk øvelser som utfordrer balansen på ski.
 • Treningstilbudet bør være tilpasset barnas utviklingsnivå og skiferdigheter. Innlæring av generelle skiferdigheter og mer grenspesifikke ferdigheter innenfor langrenn, alpint, hopp, kombinert, telemark og freestyle.
 • Introduksjon av alternative konkurranseformer som langrennscross,  kombinertcross og skicross.      

10–12 år

 • Utvikling av skitekniske ferdigheter innenfor den spesifikke skigren.
 • Repetisjon, variasjon, mestring, utfordring, allsidig trening, høy aktivitet!
 • Fart og spenning! Legg opp til individuelle øvelser basert på barnas utviklingsnivå og ferdigheter.
 • Motiverende øvelser og trening.
 • Varierte og alternative konkurranseformer er viktig for å stimulerer til variert og allsidig aktivitet innen den respektive gren. Introduser langrennscross, kombinertscross, skicross.
 • Bruk hinderløyper, bølgefelt, hopp og elementer som funbokser, halvpipe, quarterpipe, railes osv. i treningen.
 • Tilrettelegg trening som utfordrer balansen. 
NIF-EPI02, 02
NTB scanpix