Hopp til innhold

Para

Hva gjør Nord-Trøndelag Skikrets? På disse sidene finner du informasjon om skiarrangementer, nye tiltak, skikurs samt ulike møter/seminarer hvor skiidrett for funksjonshemmede står i fokus.

For at leserne av disse sidene skal få best mulig oversikt over hva som finnes av tilbud i Oslo, Akershus og Østfold, er det viktig at dere gir oss tips om det skjer noe i deres miljø som kan ha allmenn interesse; enten det skjer i krets-/lags- eller kommunal regi. 
Vi oppfordrer idrettslag og kommuner til å videreformidle denne informasjonen til personer som kan ha interesse av det. Ønsker dere mer informasjon kan dere kontakte integreringsansvarlig i gjeldene skikrets.

Hver skikrets har en integreringsansvarlig som er en del av skikretsstyret.

Arbeidet beestår i å:
- Sørge for at de funksjonshemmede skal kunne delta i skiidrett på lik linje med andre personer.
- Sørge for at de funksjonshemmedes interesser blir ivaretatt innen skikretsen.
- Være talsrør for de funksjonshemmede innad i skikretsen.
- Koordinere vintertilbudet gitt gjennom skikretsen.
- Sørge for å sette opp kurs og instruktører til de aktuelle kursene.
- Være pådriver, rådgiver og koordinator i arbeidet med å skape aktivitet lokalt.

NIF-EPI01, 01