Hopp til innhold

Klubbforedrag

Her finner du PowerPoint maler til å gjennomføre klubbkvelder for å skape faglig utvikling av klubbens trenere og ivrige foreldre. Klubbkveldene kan gjennomføres på følgende måte:

1.Basiskunnskap (denne delen gjelder alle)

2.Hoveddel: Velg et av følgende foredrag:

  • Trening av barn og ungdom (målgruppen er trenere og foreldre fra 12-16 år)
  •  Trening av juniorer (målgruppen er trenere og foreldre til juniorutøvere)

3.Praktiske økter: Gjennomføre en av de foreslåtte øktene som du finner i PowerPoint-filen «Praktiske treningsøkter»

Alle foredragene bygger på Utviklingstrappa i langrenn, og denne kan benyttes som «manus»/støttelitteratur.

 

Til «Basiskunnskap»

Til «Trening av barn og ungdom»

Til «Trening av juniorer»

Til «Praktiske treningsøkter»

 

Du bør nok kutte ned antall «slides» slik det ikke blir for omfattende, og tilpasse det til målgruppen. Dersom klubben ønsker foredragsholdere fra Norges Skiforbund til å gjennomføre kurs kan dere ta kontakt med en av våre kursinstruktører (kontakt: pal.rise@skiforbundet.no).

NIF-EPI03, 03