Hopp til innhold

Klassifisering

Alle ønsker en rettferdig konkurranse, og dette gjør at klassifisering har en sentral og viktig rolle i idrett for funksjonshemmede.

Syns og begevlseshemmede

Her for holder vi oss til International Paralympic Committees (IPC) regelverk.

I IPC er sitt regelverk det satt krav til hvem og hvilke typer «hemninger» som kan delta i de ulike idretter. 
I tillegg kommer graden av den enkelte hemning. Alle må oppfylle kriterier til en minste funksjonshemning for å delta på konkurransenivå. F.eks. er ikke kortvokste definert inn under vinteridrettene, mens de kan delta i enkelte sommeridretter.
Les mer om dette i Laymen`s Guide to Classification!

For syns og bevegelseshemmede konkurreres det i tre kategorier,
innen disse er det flere klasser;

B1-B3; Synshemmede (svaksynte og blinde)
LW 2-9; Bevegelseshemmede, stående
LW 10-12; Bevegelseshemmede, sittende
Klasser alpint        Klasser langrenn

Litt om selve klassifiseringen;

Synshemmede: Denne blir utført av et autorisert klassifiseringsteam bestående av to øyeleger som foretar ulike synstester av utøveren.

Bevegelseshemmede: Denne blir gjennomført av autoriserte klassifisører som jobber i team bestående av medisinsk og idrettsfaglig personell.
Selve klassifiseringen tredelt;
• Funksjonsdiagnose
• Standardiserte funksjonstester rettet mot idrettsspesifikke krav
• Observasjon under trening og konkurranse

- Alle utøvere må i forkant av selve klassifiseringen ha fylt ut et medisinsk skjema som har til hensikt å gi klassifisørene best mulig presis informasjon om den enkeltes funksjonshemning.
Skjema for bevegelseshemmede     Skjema for synshemmede

Hvordan bli klassifisert:
Skiforbundet har årlige nasjonale klassifiseringer i forbindelse med Ridderuka på Beitostølen.
Skulle du trenge en klassifisering utenom dette, ta kontakt med skiforbundet
Før du kan konkurrere internasjonalt må du gjennom en internasjonal klassifisering. Dette blir avholdt i forbindelse med internasjonale konkurranser.

En internasjonal klassifisering overstyrer et eventuelt avvik fra en nasjonal klassifisering. Har utøveren en internasjonal klassifisering, er det denne som gjelder også i Norge.

Masterliste klassifiserte utøvere i Norge;
Det er utarbeidet en masterliste for utøvere klassifisert i Norge, her kan du sjekke om du har en gyldig klassifisering og hvilken klasse du tilhører.
Det er oppgitt klasse i langrenn og alpint.
NE = ikke klassifiserbar i henhold til dagens IPC regler. Dette vil si at du fortsatt kan delta i konkurranser, men må da stille i "åpen klasse".

MASTERLISTE langrenn og alpint finner du her

Faktor og Prosent-systemet;
Når man konkurerer i tre ulike kategorier som hver har forskjellige typer og grad av funksjosnhemminger, kan dette kanskje oppleves som urettferdig. (f.eks blind og svaksynt - armamputert mot legg amputert også videre). For å ivareta at det skal bli en mest mulig rettferdig konkurranse så er det innført systemer som kompenserer for ulik grad av funksjonshemning. Jo større funksjonshemning man har jo større er kompensasjonen. Egentlig fratrekk i tid. 
I alpint kalles dette «faktorsystemet», mens i langrenn operer man med begrepet «prosent -systemet».
Les mer om faktorsystemet                    Les mer om prosent-systemet

Autoriserte klassifisører i Norge
Anne Lannem                                  Langrenn – medisinsk
Torger Hansen                                Langrenn – medisinsk
Anne Ragnhild Kroken                  Langrenn – teknisk
Ragnvald Steile                               Alpint - medisinsk
Hege Kathina Trætteberg             Alpint – medisinsk
Pär Sundqvist                                  Alpint - teknisk
Randi S. Tranheim                         Synshemmede

For mer utfyllende informasjon og selve klassifiseringsregelverket Alpint     Langrenn

 

Utviklingshemmede

Norges Skiforbund har definert skiaktivitet for utviklingshemmede som breddeidrett og vi forholder oss derfor til regelverket til Special Olympics Internasjonalt.
Kriterier for å kunne delta i Special Olympics sine internasjonale mesterskap som utøver er i følge SOI`s regelverk først og fremst at vedkommende må ha en utviklingshemning.

I følge SOI`s regelverk identifiseres personer med en utviklingshemning etter følgende kritierier;
"A person is considered to have mental retardation for purposes of determining his or her eligibility to participate in Special Olympics if that person satisfies any one of the following requirements:

(1) The person has been identified by an agency or professional as having mental retardation as determined by their localities; or

(2) The person has a cognitive delay, as determined by standardized measures such as intelligent quotient or “IQ” testing or other measures which are generally accepted within the professional community in that Accredited Program’s nation as being a reliable measurement of the existence of a cognitive delay; or

(3) The person has a closely related developmental disability. A “closely related developmental disability” means having functional limitations in both general learning (such as IQ) and in adaptive skills (such as in recreation, work, independent living, self direction, or self-care). However, persons whose functional limitations are based solely on a physical, behavioral, or emotional disability, or a specific learning or sensory disability, are not eligible to participate as Special Olympics athletes. (hentet fra SOI`s regelverk)

For ytterligere informasjon henvises til SOI`s hjemmesider 


Hørselshemmede

Klassifisering for døve er rimelig enkelt sammenlignet med de andre målgruppene, ettersom man kan få papirer på dette gjennom sin hørselsentral.

For å kunne delta i Deaflympics og andre internasjonale konkurranser for døve kreves et hørselstap på 55 desibel på det beste øret. Det er ikke tillatt å bruke høreapparat under konkurransen. For å få starttillatelse, må utøveren dokumentere graden av sitt hørselstap på et standardisert audiogram for International Committee of Sport for the Deaf (ICSD).

Mer informasjon om klassifisering av hørselshemmede
Audiogram
AudiogramRegulation

 

Vibeke Linn