Hopp til innhold

Breddemidler til aktivitet for funksjonshemmede

Norges Skiforbund utlyser 100.000 til aktivitet for funksjonshemmede for sesongen 14-15. Søknadsfrist er satt til 1. oktober

Norges Skiforbund har fått tilskudd gjennom post 3 til aktivitet for funksjonshemmede og vi vil at kretser og klubber som har eller skal starte med aktivitet for disse målgruppene skal få nyte godt av.
NSF utlyser herved kroner 100.000 til breddeaktivitet for funksjonshemmede, til disposisjon for sesongen 2014-2015

Kriterier for å søke midler;
- Aktivitet for en eller flere av målgruppene:
- Synshemmede
- Bevegelseshemmede
- Utviklingshemmede
- Hørselshemmede/døve
- Aktiviteten/tiltaket er for ankret i et ledd i NSFs organisasjon
- Type aktivitet;
- Miljøsamlinger for spesifikke målgrupper
- Regionsamlinger for spesifikke målgrupper
- Styrke regelmessig aktivitet på klubbnivå og rekruttere flere utøvere
(eks; ekstra trener ressurser, ledsagere)
- Kompetanseheving av trenere/ledere
- Oppstart av aktivitet for funksjonshemmede i klubb
- Tiltaket bør inngå i en plan, slik at det ikke blir en enkeltstående ”happening”, men være bidrag til varig og forankret aktivitet.

Søknadsfrist; 1. oktober 2014

Søknaden må inneholde følgende punkter;
- Søker ledd (klubb/krets)
- Ansvarlig kontaktperson med kontaktinfo
- Kort beskrivelse av tiltaket det søkes midler til, definert med målgruppe, dato og sted for
gjennomføringen.
- Budsjett for tiltaket, både inntekter og utgifter skal med, hvor egne midler og søknadssum til NSF framgår.

Søknad sendes til
Norges Skiforbund
v/Anne Ragnhild Kroken
0840 Oslo
eller helst på e-post; anne.kroken@skiforbundet.no

Tilskudd utbetales etterskuddsvis mot en kort rapport på tiltaket med bilder og regnskap.

Spørsmål rettes til; Anne Ragnhild Kroken
anne.kroken@skiforbundet.no eller mobil 930 54 058

Utlysningen i word

NIF-EPI02, 02