Hopp til innhold

Oppsummering av vårmøte

Vårmøte i Troms Skikrets ble gjennomført med god deltakelse og gode diskusjoner.

Oppdrag til klubbene etter endt vårmøte:

  • De klubbene som ikke har svart på undersøkelsen om anlegg bes om å svare I DETTE SKJEMA
  • Søknad for arrangør av skirenn/langrenn sesongen 2024/2025 kommer som egen nyhetssak 15.juni

 

Fellesdel:

Åpning v/ Fred Arne

Status fra Skityret v/ Sveinung Karlsen

Gjennomgang NSF utkast til nytt strategidokument - dokument 1

Skifest i Troms v/ Espen og Eli - dokument 1 

Anleggsfremtiden i skikretsen v/ Espen, Eirin og Marit Gjerland - dokument 1

 

Fagmøte Langrenn - powerpoint

 Fagmøte Hopp - referat

 

.

NIF-EPI03, 03