Hopp til innhold

Utviklende høstmøte

Les oppsummeringen fra Høstmøte i Troms Skikrets!

PRESENTASJON fra FELLESDEL

Høstmøte

  • Takk for et godt Høstmøte, gode diskusjoner og positivitet. Det er utfordringer i skisporten om dagen, men det er enda flere muligheter. I Troms skal vi utnytte disse.
   Økonomi vil alltid være utfordrende, men vi har satt fokus på rekruttering, arrangement og anlegg som et middel for å bli mer attraktiv, øke oppslutninger og bedre økonomien.
   De nord norske skikretsene samarbeider godt, og har satt spesielt fokus på Nord Norsk Mesterskap og en revitalisering av Team elon Nord Norge for den kommende perioden.
   Til våren er det Skiting i Bodø hvor det blir viktig at Troms og de Nord Norske kretsene blir med på å sette agenda og sikre at man fortsatt er representert i sentrale ledd.
   Det er avgjørende at vi alle er god på kommunikasjon og må sikre at all den gode aktiviteten som foregår blir kommunisert.
   Hovedutfordringen er og blir rekruttering av løpere, ledere -  unge som gamle, vi må få opp medlemstallene og aktiviteten.

Status Handlingsplan

  • Vi er i gang med alle definerte områder i bestillingen fra skikretstinget, med fokus på rekruttering, arrangement og anlegg. Når det gjelder kommunikasjon så er det et kontinuerlig arbeid som hele skikretsen må bli bedre på, og det er spesielt viktig at klubbene får fram all god aktivitet på alle plattformer. 

Arrangement

  • Troms skikrets vil bidra til at det arrangeres nye konkurranseformer for å gi barn og unge enda bedre arenaer for å oppleve glede og mestring på ski uavhengig av ambisjoner, ferdigheter og økonomi. Arrangement er ett av fokusområdene for Troms Skikrets, og det er etablert en leder for AU-arrangement, Eli Øverås. AU skal ha medlemmer fra alle grenkomiteer. Hensikten er å skape gode og attraktive arrangement både for utøvere, foreldre, ledere og sponsorer, på alle nivå. Attraktive arrangement skal bidra til økt rekruttering og bredde for skiidretten i Troms.
  • Alpinfestival «Bamamodellen» v/ Skiklubbutvikler
   Bama Alpinfestival i Ål ble presenter som en modell for nye og attraktive alpinarrangement i Troms. Det er en ambisjon å komme i gang med et lignende konsept som det jobbes med sammen med Finnmark, og gjerne i samarbeid med miljøet i Narvik.
  • NNM 2024 v/ Nordreisa IL
   De tre nord norske kretsene har en målsetning om å gjøre NNM til flaggskipet innen arrangement i langrenn i Nord Norge. Stafettpinnen er gitt videre til Nordreisa, som presenterte sine planer for årets skifest i Nord Norge i april 2024. Det er en målsetning at NNM skal skape magiske øyeblikk for deltakere, arrangør, lokalmiljø og ikke minst være attraktivt som sponsorobjekt som kan bidra til finansiering av skiidretten.

Anlegg

  • Troms skikrets må sikre at vi har gode og tilpassende anlegg for skiidretten. Anleggsutvikling er krevende og fordrer langsiktighet, spesielt for å få på plass finansiering gjennom en rekke offentlige ordninger og andre støttespillere. Anleggsutvikling er også et fokusområde for Troms Skikrets, og det er etablert en leder for AU-arrangement, Eirin Henriksen. AU skal ha medlemmer fra alle grenkomiteer. Det er en målsetning i perioden å få på plass en helhetlig og gjennomarbeidet anleggsplan med status og prioritering av anlegg. Gode anlegg skal bidra til økt rekruttering og bredde for skiidretten i Troms.
  • Anleggsutvikling og snølagring v/ Tromsø Alpinklubb
   Alpinsporten har fått spesielle utfordringer med klimaendringer som krever aktive tiltak. Norges Skiforbund har satt dette på agendaen, hvor snølagring synes å være det mest effektive tiltaket. I utviklingen av Tromsø Alpinpark er dette satt på agendaen, og presentasjon tok en gjennomgang av anleggsplaner og utvikling av anlegget.
  • Snølagring og regionsted for tidlig snø v/ Bardufoss Skisenter.
   Norges Skiforbund har satt fokus på regionalisering av tilrettelegging av tidlig snø gjennom snølagring. Snø produksjon og lagring er krevende, og det er satt fire overordnede krav til tidlig snø sentrene: Sentral geografisk plassering, gunstig klima for lagring, eksisterende- infrastruktur og kompetanse for snøproduksjon og lagring. Bardufoss Skisenter presenterte sine planer og ambisjoner, og fikk støtte for å gå videre med sine planer for å etablere seg som det regionale tidlig snø senteret for langrenn i Troms.  

VM 2025

  • Hvordan utnytte store arrangementer til inspirasjon og rekruttering i hele Ski-Norge v/ VM-sjef Åge Skinstad.
   Store arranmentet er viktig for skiidretten. I Norge får vi nå VM i Trondheim i 2025, og vi er sikker på at vi får VM i Narvik i 2029. Det er avgjørende at skiidretten maktet å utnytte effekten av disse arrangementene til økt rekruttering og synliggjøring av skisporten. VM-sjef Åge Skinstad ga oss et godt innblikk i planene for VM i Trondheim, og synliggjorde hvilke muligheter skisporten har til å utnytte dette arrangementet. Her må alle se muligheter og utnytte for det det er verdt.
 

PRESENTASJON LANGRENN

Referat høstmøte langrenn

Dersom du opplever mangler i referatet, send henvendelse til troms@skiforbundet.no.

NIF-EPI01, 01