Hopp til innhold

Trener1 kurs i hopp

Kurset går over to helger, 20.-22.august og 3.-5. september 2021 Kursinstruktør er Kjetil Strandbråten fra Norges skiforbund, hopp

Kurset holdes i Tromsø skiklub hopp sine lokaler i Grønnåsen. Deler av undervisningen vil foregå i plastbakkene i Grønnåsen samt i gymsal. 

Kursavgift: 2000 kr. Kurset passer både for trenere for barn innen skihopp, for foreldre med barn som driver med hopp og andre hopp-interesserte. Ingen forkunnskaper kreves. Nedre aldersgrense er i hovedsak 16 år (men vi åpner for deltakelse også for de som er fylt 15 år, som vil få kursbeviset ved fylte 16 år).
Trener 1-kurset tar sikte på å gi opplæring i hvordan du på en god måte opptrer som trener for barn, og hvordan best mulig legge opp treningsøkter som er rettet mot barn opp til 12 år. Mål for kurset er å gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter. Utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå, og å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Les mer om innholdet i kurset her: www.skiforbundet.no/hopp/trenerutdanning/trener-1/

Påmelding innen 15. august via denne linken

Ved spørsmål kontakt Hilde Halland, tlf 957 98 237

NIF-EPI02, 02
NTB