Hopp til innhold

Trener 1 Hopp

Trener 1-kurset tar sikte på å gi opplæring i hvordan du på en god måte opptrer som trener for barn, og hvordan best mulig legge opp treningsøkter som er rettet mot barn opp til 12 år. Kurset består av 45 timer + 45 timer praksis.

Ønsker du å melde deg på Trener 1 Hopp, kontakt din skikrets eller NSF Hopp.

Mål
Gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter. Utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå, og å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Målgruppe
Nåværende eller fremtidige trenere for barn opp til 12 år.

Opptakskrav
Ingen forkunnskaper kreves. Nedre aldersgrense 16 år.

Link til e-kursene

Moduler/timefordeling
420.1.01  Utvikling av skiferdighet (4t) (E-kurs)
420.1.02  Trenerrollen (NIF e-læring 2t + 4t) (E-kurs)
420.1.03  Idrett uten skader (NIF e-læring 2t) (E-kurs)
420.1.04  Idrettens verdigrunnlag (NIF e-læring 3t) (Ekurs)
420.1.05  Aldersrelatert trening (NIF e-læring 3t + 3t)  (E-kurs)
420.1.06  Ski for funksjonshemmede (2t) 
420.1.07 Førstehjelp (2t)
420.1.08 Treningsplanlegging (2t)
420.1.09 Skitrening barmark (4t)
420.1.10 SUM Fundament (1t)
421.1.01  NSF SUM - Hopp 1 (2t)
421.1.02  Basisferdigheter barmark 1 (1t)
421.1.03  Basisferdigheter barmark 2 (4t)
421.1.04  Basisferdigheter snø skileik (1t)
421.1.05  Basisferdigheter ski og hoppteknikk (3t)
421.1.06  Veiledning (1t)
421.1.07  Rammebetingelser (1t)

Omfang
45 t + 45 t praksis. Praksis gjennomføres i klubb og/eller krets og skal bestå av både praksis  på barmark og i hoppbakken

Autorisasjon som Trener 1 må deltakerne ha
•Oppfylt kompetansemålene
•Deltatt på minimum 80% av undervisningen
•Gjennomført praksis og undervisning, og bestått innleveringer og oppgaver
•Etter endt kurs deler særforbundet ut kursbevis.

NIF-EPI01, 01