Hopp til innhold

Hva inneholder Arena-Pakken?

Arena-pakken 2019/20 er satt sammen av et utvalg elementer som gir klubbene rom for prøving og feiling. Erfaringene skal bidra til at vi sammen finner de mest rasjonelle og best tilpassede løsningene.

For sesongen 19/20 består pakken av følgende:

  1. Tegninger som illustrerer hvordan Arena-pakken for 2019/20 kan tas i bruk, samt innholdsbeskrivelse. Tegningene gir en liste over mål av delene
  2. Tre til fire utstyrsbagger. Transport med Posten (Norgespakke) blir valgt når annen måte ikke er praktisk gjennomførbar. Kostnaden dekkes av komitéen.
  3. Elementene er: 4 stk. mål-bannere (rød/blå), 2 stk. start-bannere (rød), 14 stk. 2,5 x 1,2 m ZIP-bannere til sponsorer, 10 stk. 2,5 x 1,2m ZIP C-nett, 30 stk. ZIP-bannere til midt seksjoner med 1,6m Ø35 PC-stolper, 12 stk. beach-flagg til sponsorer 5m med snø-anker, 20 stk. røde og 20 stk. blå merke-børster.

TILBAKE

NIF-EPI02, 02
NSF