Hopp til innhold

Ønsker du å satse på telemark?

Satsningsgruppa er et tilbud til de mellom 16 og 25 år som ønsker å satse på telemarksporten.

Prosjektet er en kombinasjon av samlinger og oppfølging på renn. Arnstein Sunde (prosjektkoordinator) og Lars Ove W. Berge (trener) vil bidra med treningsveiledning og treningsplaner. 

Det blir vanligvis lagt opp til 7 samlinger, 5 i sommer/høst og 2 i vinter. Fire av samlingene er kun for Satsningsgruppa, mens de tre andre er såkalte åpne samlinger der alle som ønsker det og er i aktuell aldersgruppe, kan delta.

Les mer om åpne samlinger og aktuelle treningsmiljøer her:

Åpne samlinger TRENINGSMILJØER 

Får å begrense lange kjøreturer for deltakerne, vil vintersamlingene være todelt. Det betyr at det foregår samlinger to steder samtidig og at en dermed kan velge den samlingen som er nærmest der en selv bor. 

Som deltaker i satsingsgruppa 

  • Må du delta på minimum 5 av 7 samlinger
  • Får du individuelle treningsplaner
  • Gjennomfører du fysiske tester to ganger i året
  • Kan du bruke Lars Ove og Arnstein som sparringspartnere og treningsveiledere.

Kontaktinformasjon

     
Arnstein Sunde Prosjektkoordinator og trener 95080164 arnstein.sunde@usn.no
Lars Ove W. Berge Trener 98442828 lars.berge@skiforbundet.no
Gunnhild Sofie Vangsnes Intern kommunikasjon  46937453 gunnhild.vangsnes@skiforbundet.no
nif-epi04, 04
NSF