Hopp til innhold

Ønsker du å satse på telemark?

Satsningsgruppa er et tilbud til de mellom 16 og 25 år som ønsker å satse på telemarksporten.

Det blir vanligvis lagt opp til 7 samlinger, 5 i sommer/høst og 2 i vinter. Fire av samlingene er kun for Satsningsgruppa, mens de tre andre er såkalte åpne samlinger der alle som ønsker det og er i aktuell aldersgruppe, kan delta.

Som deltaker i satsingsgruppa 

  • Må du delta på minimum 5 av 7 samlinger
  • Får du individuelle treningsplaner
  • Gjennomfører du fysiske tester to ganger i året
  • Kan du bruke ressurspersoner fra NSFT som sparringspartnere og treningsveiledere.

KONTAKTINFORMASJON

Ansvar

Navn Telefon Mail
Prosjektleder  Gunnhild Sofie Vangsnes +47 469 37 453 gunnhild.vangsnes@skiforbundet.no
Trener Vest Guro Helde Kjølseth +47 452 53 772 guro.kjolseth@gmail.com
Trener Øst Henrik Bryn +47 468 47 170 henrik_bryn@hotmail.com
       
NIF-EPI02, 02
NSF