Hopp til innhold

Referater

Au Møter:

Tingperiode 2021-2023
AU-møte nr. 1 2021-2023 m/vedlegg
AU-møte nr. 2, 2021-2023
AU-møte nr. 3, 2021-2023
AU-møte nr. 4, 2021-2023
AU-møte nr. 5, 2021-2023

Tingperiode 2019-2021
AU møte nr. 1 2019-2021
AU møte nr. 2 2019-2021
AU møte nr 3 2019-2021
AU møte nr. 4 2019-2021
AU møte nr. 5 2019-2021
AU møte nr. 6 2019-2021
AU møte nr. 7 2019-2021
AU møte nr. 8 2019-2021
AU møte nr. 9 2019-2021
AU møte nr. 10 2019-2021
AU møte nr. 11 2019-2021

Tingperiode 2017-2019:
AU møte nr. 1 2017-2019
AU møte nr. 2 2017-2019
AU møte nr. 3 2017-2019
AU møte nr. 4 2017-2019
AU møte nr. 5 2017-2019
AU møte nr. 6 2017-2019
AU møte nr. 7 2017-2019
AU møte nr. 8 2017-2019
AU møte nr. 9 2017-2019

Tingperiode 2015-2017:
AU Møte nr. 1 2015-2017
AU Møte nr. 2 2015-2017
AU Møte nr. 3 2015-2017
AU Møte nr. 4 2015-2017
AU Møte nr. 5 2015-2017
AU Møte nr. 6 2015-2017
AU Møte nr. 7 2015-2017
AU Møte nr. 8 2015-2017
AU Møte nr. 9 2015-2017

Tingperiode 2013-2015:
AU Møte nr. 1 2013-2015
AU Møte nr. 2 2013-2015
AU Møte nr. 3 2013-2015
AU Møte nr. 4 2013-2015
AU Møte nr. 5 2013-2015
AU Møte nr. 6 2013-2015
AU Møte nr. 7 2013-2015
AU Møte nr. 8 2013-2015
AU Møte nr. 9 2013-2015
AU Møte nr. 10 2013-2015
AU Møte nr. 11 2013-2015
AU Møte nr. 12 2013-2015

Styremøter:

Tingperiode 2021-2023
Styremøte nr. 1 2021-2023
Styremøte nr. 2 2021-2023
Styremøte nr. 3 2021-2023
Styremøte nr. 4 2021-2023 vedlegg handlingsplan
Styremøte nr. 5 2021-2023

Tingperiode 2019-2021
Styremøte nr. 1 2019-2021
Styremøte nr. 2 2019-2021
Styremøte nr. 3 2019-2021
Styremøte nr. 4 2019-2021
Styremøte nr. 5 2019-2021
Styremøte nr. 6 2019-2021
Styremøte nr. 7 2019-2021
Styremøte nr. 8 2019-2021
Styremøte nr. 9 2019-2021

Tingperiode 2017-2019:
Styremøte nr. 1 2017-2019
Styremøte nr. 2 2017-2019
Styremøte nr. 3 2017-2019
Styremøte nr. 4 2017-2019
Styremøte nr. 5 2017-2019
Styremøte nr. 6 2017-2019
Styremøte nr. 7 2017-2019
Styremøte nr. 8 2017-2019
Styremøte nr. 9 2017-2019

Tingperiode 2015-2017:
Styremøte nr. 1 2015-2017
Styremøte nr. 2 2015-2017
Styremøte nr. 3 2015-2017
Styremøte nr. 4 2015-2017
Styremøte nr. 5 2015-2017
Styremøte nr. 6 2015-2017
Styremøte nr. 7 2015-2017
Styremøte nr. 8 2015-2017
Styremøte nr. 9 2015-2017

Tingperiode 2013-2015:
Styremøte nr. 1 2013-2015
Styremøte nr. 2 2013-2015
Styremøte nr. 3 2013-2015
Styremøte nr. 4 2013-2015
Styremøte nr. 5 2013-2015
Styremøte nr. 6 2013-2015
Styremøte nr. 7 2013-2015
Styremøte nr. 8 2013-2015

Kretsting:

Sakspapirer kretstinget 2013
Protokoll Kretsting 2013

Sakspapirer kretstinget 2015
Protokoll kretsting 2015

Sakspapirer kretstinget 2017
Protokoll kretstinget 2017

Sakspapirer kretstinget 2019
Protokoll kretstinget 2019

Sakspapirer kretstinget 2021
Protokoll kretstinget 2021

HØST-/VÅRMØTER:

Presentasjon Høstmøte 2013
Presentasjon Vårmøte 2014
Presentasjon Høstmøte 2014
Presentasjon Høstmøte 2015
Presentasjon Vårmøte 2016
Presentasjon Høstmøte 2016
Presentasjon Vårmøte 2018
Presentasjon høstmøte 2018
Presentasjon høstmøte 2019
Presentasjon vårmøte 2020
Presentasjon høstmøte 2020
Presentasjon høstmøte 2021

NIF-EPI01, 01