Hopp til innhold

Skikretsting Telemark og Vestfold skikrets 2021- tingdokumenter

Telemark og Vestfold skikrets inviterer til digitalt skikretsting onsdag 5. mai kl 18.00.

Det kalles inn til digitalt skikretsting i Telemark og Vestfold skikrets, jf. lov for Telemark og Vestfold skikrets § 13.

INNKALLING           PÅMELDING  TVSK kretsting 2021  

SAKLISTE MED TINGDOKUMENTER

Tingdokumenter:
Årsberetning TVSK 2019-2020
Årsberetning TVSK 2020-2021
Årsberetning langrennskomiteen 2019-2020
Årsberetning langrennskomiteen 2020-2021
Årsberetning alpinkomiteen 2019-2020
Årsberetning alpinkomiteen 2020-2021
Årsberetning hopp/-kombinert komiteen 2019-2020
Årsberetning hopp/-kombinert komiteen 2020-2021
Årsberetning telemarkkomiteen 2019-2020
Årsberetning telemarkkomiteen 2020-2021
Årsrapport TVSK dommerutvalg 2019-2020
Årsrapport TVSK dommerutvalg 2020-2021
Revidert regnskap 2019
Revidert regnskap 2020
Revisjonsberetning 2019
Revisjonsberetning 2020
Budsjett 2021
Rammebudsjett 2022 og 2023
Styret sin innstilling til handlingsplan TVSK 2021-2023
Valgkomiteens innstilling til styre TVSK 2021-2023

TID: Onsdag 5. mai 2021, kl. 18.00 (registrering fra 18.30)
STED: Digitalt via Teams

Rammeprogram:
17.30  - Registrering av delegater og gjester
18.00 - Åpning ved kretsleder
18.10  - Innlegg v/Erik Bruun, NSF
18.25 -  Innlegg v/ Håkon Riddervold, Vestfold og Telemark Idrettskrets
18.35 -  Tingforhandlinger
19.15  -  Pause
19.20  - Tingforhandlinger fortsetter
20.00 - Fagmøter grener (vårmøte)

Kjønnsfordeling
For klubber som sender 2 eller 3 representanter, skal begge kjønn være representert. Det presiseres at ting-representantene skal være sammensatt i henhold til NIF’s lov §2-4. Kjønnsfordeling. 

Representasjon
På skikretstinget møter med stemmerett ihht. Lov for Telemark og Vestfold skikrets, § 14:

a) Skikretsens styre
b) Representanter fra lagene etter følgende skala (jf.idrettsregistreringen 31.12.2019):

Lag med inntil 50 medlemmer

1 representant

Lag med 50-100 medlemmer

2 representanter

Lag med over 100 medlemmer

3 representanter

Uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor utvalgets/ komiteens arbeidsområde:

A. Lederne i faglige utvalg/ komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte – samt leder av skikretsens skidommerlaug

B. Kontrollutvalgets medlemmer

C. Valgkomiteens medlemmer

D. Revisorer

Representanter fra idrettslagene må være valgt på årsmøte, eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet. Representantene må være meldt skikretsen på eget fullmaktskjema, innen onsdag 28. april.

Grunnlag klubbrepresentanter

Ansatte i skikretsen møter med tale- og forslagsrett. Skikretstinget kan imidlertid beslutte at møtet lukkes for ansatte og andre utenforstående.

Påmelding
Påmelding til skikretstinget gjøres via linken under. Siste frist for påmelding er fredag 23. april.

I tillegg må klubbene sende inn signert fullmaktsskjema til kretskontoret per mail eller post. Frist for innsending er onsdag 28. april.         

Innmelding av saker
Organisasjonsledd som ønsker å fremme saker på tinget, må sende disse inn skriftlig til Telemark og Vestfold skikrets, tvsk@skiforbundet.no , senest tirsdag 21.april.

Saksliste
Fullstendig saksliste med nødvendige saksdokumenter og forslag sendes ut til påmeldte, senest en uke før kretstinget. Fullstendig saksliste vil også bli tilgjengelig på kretsens hjemmeside.


FAGMØTER GRENER
Etter kretsforhandlingene vil grenene avholde sine vårmøter/fagmøter fra kl 20.00. Agenda for den enkelte gren vil bli publisert her når den er klar.

Agenda fagmøte langrenn
Agenda fagmøte alpint
Agenda fagmøte hopp-/kombinert
Agenda fagmøte telemark

Påmelding til fagmøter (vårmøter)2021

Påmeldingsfrist vårmøter/fagmøter: fredag 30. april

NIF-EPI02, 02
NTB